Bliv klogere på tros-og religionsfrihed i Danmark og Pakistan

Bliv klogere på tros-og religionsfrihed i Danmark og Pakistan

Tag med på kurset ”Værdikamp og rettighedstænkning” 5. - 7. juni 2019 på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter/Refugiet i Løgumkloster.

Emnet tros-og religionsfrihed er måske først for nylig blevet rigtig aktuelt i Danmark, nu hvor mødet med andre religioner er blevet hverdag for mange. Ellers har de spørgsmål for mange danskere været forbeholdt situationen i andre, ofte diktatoriske, stater. I Danmark er kristendommen majoritet, mens det i et land som Pakistan omvendt er islam, der er majoritet, og kristendommen udgør få procent af befolkningen.

Tag med på kurset ”Værdikamp og rettighedstænkning”, der løber af stablen 5. juni – 7. juni 2019 på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter/Refugiet i Løgumkloster.

Danmissions Pakistankreds, Folkekirkens Kursus og Videnscenter og Danmissions partner fra kirken i Pakistan byder på et kursus med spændende oplæg om emnet.

FØLG DANMISSION PAKISTANKREDSEN PÅ FACEBOOK

Vært er sognepræst Christian Fink Tolstrup.

Kurset vil tage udgangspunkt i, at menneskerettighedstænkningen som sådan er under pres og vil fokusere på Pakistan og Danmark som ”cases”.

Hvad betyder det for samfund og religion, fx hvordan reagerer kirken som institution, som menighed, som præster? Hvad betyder udviklingen i en dansk og pakistansk kontekst for kirkens egenart, dens selvopfattelse, og hvad er de teologiske implikationer? Hvad betyder udviklingen i Danmark – og i verden – for, hvordan religion i en bredere samfundsmæssig sammenhæng bliver forstået i uddannelsesinstitutioner og samfundsdebatten i øvrigt?

Humphrey Peters, der er biskop i det mange betegner, som verdens farligste stift – Peshawar i Pakistan, vil give sin erfaring med at leve som minoritet videre på kurset.

Pakistankredsen i Danmission har arbejdet sammen med kirken i Pakistan i mange år. Det er på baggrund af denne relation, at biskop Humphrey Peters besøger Danmark. Humphrey Peters har studeret i England, og er foruden biskop i Peshawar leder af bispekollegiet i Pakistan.

Kursets indhold:

  • Introduktion af temaet religionsfrihed i Danmark og Pakistan v. hospitalspræst, ph.d.-studerende Karsten Thomsen & biskop i Peshawar, Humphrey Peters.
  • Åndsfrihed og ’offentlighedsteologi’ v. generalsekretær i Dansk Missionsråd, ph.d. Jonas Adelin Jørgensen.
  • For megen frihed, for megen ligestilling v. seminarielektor Hans Krab Koed.
  • Skolekultur og åndsfrihed v. seminarielektor, ph.d. Kirsten M. Andersen
  • Skolekultur og åndsfrihed v. seniorforsker, ph.d., Eva Marie Lassen, Center for Menneskerettigheder.
  • Religion, rettighedstænkning og værdidebat i den hjemlige arena v. seniorforsker, ph.d., Eva Marie Lassen, Center for Menneskerettigheder.
  • En introduktion til retten til tros- og religionsfrihed i et internationalt perspektiv: Definitioner, debatter og dilemmaer v. seniorforsker, post.doc., Marie Juul Pedersen, Center for Menneske­rettig­heder.
  • Legitimitet og rimelig tilpasning i mødet med islam og Kristne reaktioner på situationen i Mellemøsten siden 2011 v. Post.doc., Niels Valdemar Vinding, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU og medlem af Danmissions bestyrelse.
  • The Case of The Church of Pakistan v. Humphrey Peters, der sammen med Karsten Thomsen, der har besøgt kirken i Pakistan, give indtryk af, hvilke udfordringer Church of Pakistan står i, og fortælle om kirkens mulighed for at være kirke på de vilkår samfundet og tiden byder.

Kurset afsluttes med paneldebat.

Pris: For andre end præster kr. 1.200.

Deltagere: Andre interesserede, præster og andre kirkeligt ansatte

Tilmelding: 5. marts 2019, læs mere og tilmeld dig – kilk her