Ny konstitueret generalsekretær i Danmission

Danmissions bestyrelse har besluttet at konstituere Mogens Kjær som generalsekretær for missionsorganisationen. Konstitueringen af Mogens Kjær sker i kølvandet på meddelelsen om, at den nu tidligere generalsekretær Jørgen Skov Sørensen fratrådte ved årsskiftet efter gensidig aftale med Danmissions bestyrelse.

Mogens Kjær er konstitueret indtil en ny generalsekretær er blevet ansat. Bestyrelsen vil snarest igangsætte denne rekrutteringsproces.

Mogens Kjær er uddannet teolog og har tidligere været generalsekretær for Danmission i perioden 2002-2016 samt missionssekretær 1985-1989. Tidligere har han bl.a. været udsendt for Sudan-Missionen (det nuværende Mission Afrika), og i mellemliggende perioder har han haft forskellige embeder som sognepræst.

Yderligere information
Peter Fischer-Møller, formand for Danmissions bestyrelse, mobil 23 29 67 76, pfm@km.dk