Anna-Marie Lauenstein: For mine naboer er kirken en redningsplanke

Anna-Marie Lauenstein: For mine naboer er kirken en redningsplanke

Kirken her i Tanzania tager sig af problemer med fattigdom, sygdom og personlig nød. Forhold som staten og kommuner tager ansvar for hjemme i Danmark.

Jeg ved ikke, om du kan forestille dig at være nabo til mennesker, for hvem det ikke er en selvfølge at eje et par sko, og for hvem det er dagligdag at lægge deres børn til at sove uden at kunne give dem et måltid mad til aften? Det kan jeg. For det er mine naboer her i Karagwe stift i det nordvestlige Tanzania, jeg skriver til dig om.

For mine naboer og mennesker her på egnen er kirken en redningsplanke og et levende bevis på næstekærlighed og omsorg midt i de barske livssituationer, mange lever under. Kirkens evangelister er rygraden i den hjælp og det håb, kirken giver mennesker.

I dag har jeg været på besøg hos Jonas, som er evangelist her i sognet. At være evangelist i Tanzania er ikke et job, det er et kald. Det er endda SÅ stort et kald, at han gør det, selv om der ikke er penge til lønninger. Alligevel kæmper Jonas dag efter dag for at hjælpe mennesker i nød, stå for gudstjenesterne i kirken, være sjælesørger og tage på husbesøg – helt uden løn!

Anna Marie LauensteinMen Jonas’ egen familie skal også have mad på bordet og hans tre børn skal have skolegang. Derfor bliver han nødt til at dyrke familiens jord samtidig med sin tjeneste som evangelist. Jonas er fuldtidsevangelist, landmand og far til tre børn i et land, hvor der hverken er landbrugsstøtte eller børnepenge, og hvor man betaler meget af sine børns uddannelse selv. Samtidig er det ham, der står med menighedens mange barske skæbner i sine hænder. Det er hårdt. Det er benhårdt!

Derfor er jeg på tur rundt for at besøge sognets evangelister sammen med mine kollegaer i kirken og en landbrugskyndig, som skal hjælpe evangelisterne til at dyrke deres jord mere effektivt. Uden bedre udbytte af jorden, har familien ikke nok at leve af, når Jonas ikke får løn for sit store arbejde som evangelist. Og jeg kan med sikkerhed sige, at uden evangelister som Jonas, kunne kirken ikke bære den åndelige og sociale opgave den har i Tanzania – et land, hvor det at opretholde livet er en daglig kamp for mange – også for Jonas og hans kollegaer.

Jeg beder dig derfor om at være med til at støtte evangelister som Jonas, der lever og ånder for at skabe en kirke, der kan bringe forandring, håb og hjælp til mennesker.

De bedste hilsner
Anna-Marie Lauenstein
Udsendt til Tanzania

>> For 75 kr. Kan du være med til at give et ugekursus til en evangelist, som ikke er uddannet.

>> For 500 kr. Kan du være med til at give landbrugskurser til evangelisterne i et helt sogn, så de har noget at leve af, og dermed kan kæmpe for kirken og deres fattige naboer.

>> For 2500 kr. Kan du være med til at give nye evangelister en 2-årig uddannelse på bibelskolen i Nkwenda.