Global Relations and Funding Manager

Global Relations and Funding Manager

Har du lyst til at blive ankerpunkt for organisationens arbejde med at koordinere og styrke globale relationer og fundraising fra internationale institutionelle donorer? Og er du interesseret i innovation? Så læs mere nedenfor.

 

Danmission oplever netop nu en stor interesse for vores arbejde og faglige ekspertise. Danmission har en helt unik kompetence i krydsfeltet mellem udvikling, rettigheder, fred og religion, som vi hele tiden forsøger at gøre skarpere og mere relevant i samarbejde med vores solide netværk af lokale partnere og kirker, religiøse institutioner, civile og politiske aktører, universiteter, aktivister m.fl. i Danmark og hele verden rundt.

 

Ansvar for fundraising fra internationale institutionelle donorer

Som Global Relations and Funding Manager vil du få en helt central position, hvor du får stor indflydelse på organisationens fortsatte udvikling, både fagligt og økonomisk. Du kommer til at sidde som den ene af to medarbejdere i enheden ”Innovation og Funding”, der nyder godt af et stærkt mandat, høj faglighed og masser af plads til kreativitet.

Du vil være ankerperson på contract management i forhold til EU og andre internationale donorer på eksisterende og kommende kontrakter. Du bliver ansvarlig for den overordnede håndtering af Danmissions igangværende EU/DEVCO-kontrakt, der implementeres i samarbejde med lokale partnere i Libanon, Syrien og Irak over 3 år og har til formål at fremme interkulturel og inter-religiøs dialog og fremme af tolerance og fredelig sameksistens. Projektet er et vigtigt flagskib for Danmission, og du skal i tæt samarbejde med kolleger i Beirut og Hellerup sørge for, at vi lever op til de krav, EU-kontrakten stiller i forhold til rapportering, compliance, visibility, procurement etc., og at vi fortsat har en tæt og god kommunikation og relation med EU i Bruxelles, som vi kan bygge videre på.

Danmissions fundraisingstrategi for institutionelle donorer skal for alvor rulles ud i vores fokuslande i løbet af det næste års tid, og du vil være tovholder. Det betyder, at du vil skulle sætte dig ind i de forskellige donorers regler og krav, ligesom du vil skulle være primus motor i at få de landespecifikke prioriteringer og arbejdsplaner på plads sammen med dine kolleger. Du har en kernerolle som ansvarlig for at drive processen fremad i tæt og respektfuldt samarbejde med de forskellige faggrupper ude og hjemme.

Endelig vil du selvstændigt skulle vurdere, hvordan processer vedrørende positionering af Danmission over for donorer, relationsopbygning og udarbejdelse af ansøgninger bedst gribes an i de forskellige lande med de ressourcer, der er til rådighed, og hvilke opgaver og hvilken rolle, du må påtage dig for at komme i mål. Du skal være fleksibel og villig til at rejse, når en mulighed opstår, som kræver din tilstedeværelse. Til gengæld får du stor frihed til selv at tilrettelægge dit arbejde.

 

Innovation og udvikling

Sammen med din kollega i enheden ”Innovation og Fundraising” bliver du ansvarlig for at fremme innovation i Danmission. I innovationsarbejdet har vi særligt fokus på ”peacetech”, som er en betegnelse for teknologi, der fremmer fred på den ene eller anden måde, og vi samarbejder med et stort netværk af spændende aktører – inklusiv private virksomheder, statslige aktører og donorer, tænketanke, universiteter og fonde. Det er et område, hvor du får stor indflydelse på, hvilken retning, Danmission begiver sig ud på, og der er plads til at afprøve nye idéer, skæve samarbejdsformer, alternative funding mekanismer og hvad der ellers har din interesse.

 

Systematisk tilgang til planlægning, opgaveløsning og tilegnelse af viden

Du har interesse for og viden om institutionelle donorer, deres fundingmekanismer og kontrakthåndtering, meget gerne inden for EU/DEVCO. Ligeledes har du erfaring med strategisk planlægning af udviklingsprogrammer inden for rammerne af civilsamfundspolitikken, herunder en bred og solid grundviden om udviklingsarbejde i NGO-regi. Det er en fordel, hvis du har kendskab til rettigheder, fred og religion.

For at lykkes i stillingen er det nødvendigt, at du har en systematisk tilgang til planlægning, opgaveløsning og tilegnelse af viden. Og det er vigtigt, at du har mod på at styre en ansøgningsproces.

Du vil skulle være den faglige ressourceperson, som dine kolleger hjemme og ude trækker på, og derfor er det afgørende, at du har erfaring med at skrue stærke projektforslag sammen, herunder at udarbejde logframe og budget.

 

Vi tilbyder

En fuldtidsstilling på 37 timer i en folkekirkelig organisation. Du får base i vores historiske hus i Hellerup sammen med 40 gode kolleger samt daglig kontakt med vores udsendte og lokale kolleger i Danmissions programlande. Du kan forvente, at der vil være ca. 20-30 rejsedage årligt.

 

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:

Christina Dahl Jensen
Seniorrådgiver, Innovation & Fundraising

Caroline Winther
Administrationschef

 

Upload din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest mandag den 29. oktober her. Vi forventer at afholde samtaler løbende. I forbindelse med samtalerne vil der være opgave og/eller en personlighedstest.

Upload ansøgning og CV