Ydre Missions-dag indsamler over 50.000 kr.

Ydre Mission-dagen, der fandt sted i Lindehøj Sogn søndag den 30 september, skulle i år vise sig at blive en vellykket dag – over 50.000 kr. blev i alt samlet ind til Danmission og Brødremenighedens Danske Mission.

Folk i alle aldre cyklede søndag eftermiddag hele 46.031 kr. i hus, da der blev holdt Ydre-Mission dag i Lindehøj Sogn søndag den 30. september. Og til dem, der ikke var helt så friske bød dagen ligeledes på andre goder. Der var nemlig dømt kagedyst – og fire stolte deltagere stillede derfor op med hver sin kage til stor glæde for resten af forsamlingen. Gennem en møntafstemning blev dagens kage kåret, og alt i alt blev det til yderligere 399 kr. Desuden er der kommet penge på salg af kaffe og kage, det endelige beløb er ikke opgjort, men det ventes at bliver over 50.000 kr.. Beløbet vil blive ligeligt fordelt mellem Danmission og Brødremenigheden Danske Mission. Pengene til Danmission vil gå til projektet SALT, der uddanner præster i Madgaskar.