”Det slog mine forventninger med 700 %”

Ti præster fra Folkekirken tog på studierejse til Zanzibar i slutningen af juni og besøgte Danmissions projekter på øen ud for Tanzanias østkyst. Studierejsen var arrangeret af Danmission og FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) som optakt til den nye fase af Konfirmand Aktion.

 

Med et areal mindre end Fyn og en befolkning på ca. 1 mio. mennesker synes Zanzibar at være en ubetydelig plet på landkortet. Alligevel fortjener Zanzibar stor opmærksomhed. Her har Danmission været til stede gennem de sidste 16 år og etableret et godt samarbejde med den lokale lutherske kirke. Her vil Danmissions Globale Fortællere de næste tre år hente fortællinger fra og bringe ud i danske konfirmandstuer som del af projekt Konfirmand Aktion. Og her har ti danske præster netop oplevet, hvad det vil sige at leve som kristen minoritet blandt et muslimsk flertal.

Kristen-muslimske samtaler

På studieturen deltog de danske præster i et seminar om kristen-muslimske relationer og religiøs tolerance på Zanzibar set i et historisk og nutidigt perspektiv. Forelæserne var to professorer og en sheik. Seminaret fandt sted i Danmissions lokaler midt i Stone Town, i samme bygning hvor syskolen Upendo ligger. Præstegruppen fik også en rundvisning gennem Stone Towns snørklede gader til flere af de 48 moskéer, der er at finde i Zanzibars hovedby.

”Jeg er glad for, Danmission kunne arrangere et seminar med dygtige folk, både intellektuelle og praktikere, som kunne bringe et muslimsk perspektiv på Zanzibars situation ind i en diskussion med danske folkekirkepræster. Det viser bl.a., hvad vi arbejder for – gode forbindelser på tværs af religiøse og kulturelle skel,” siger Nik Bredholt, Danmissions udsending på Zanzibar.

På kanten mellem sammenstød og sameksistens

Historisk set er Zanzibar et forbillede i fredelig sameksistens. En mangfoldighed af religioner, kulturer og nationaliteter har levet fredeligt sammen gennem tiden. I 2012-13 var samfundet imidlertid præget af politiske og religiøse spændinger mellem kristne og muslimer. Det skabte diskrimination og mistro mellem de to grupper i hverdagen.

Poul Geil, sognepræst i Alderslyst sogn og en af deltagerne på studieturen, fortæller: ”I pinsekirken mødte vi præsten, men også en muslimsk borgmester, som havde fået smidt syre i ansigtet for at være for venlig mod de kristne. I den katolske kirke hørte vi, at en præst havde fået skudt kæben af, en anden var blevet overfaldet med syre, en tredje var blevet dræbt. Årene 2012-13 var vanskelige på Zanzibar, men heldigvis går det bedre nu. Mange kan se, at vejen til fred er at lære hinanden at kende. Og at relationer kan være som lys, der overvinder mørket,” fortæller Poul.

I solidaritet med det kristne mindretal

Danmission støtter det kristne mindretals mulighed for fortsat at leve på Zanzibar, og Danmission støtter den lokale lutherske kirkes arbejde for fred og dialog mellem kristne og muslimer. Det sker konkret gennem bl.a. en syskole, et fodboldhold, et filmhold og en diplomuddannelse, hvor kristne og muslimer mødes, uddanner sig sammen og lærer at se hinanden i medmenneskets lys.

”Det er en stærk solidaritetshandling, at Danmission støtter kristne mindretal, der lever som ”tolererede”. Det handler ikke kun om økonomisk hjælp på afgørende områder, det giver også kraft til deres trosliv og kristne identitet, når de mærker, at deres mindretalskirke er del af et globalt åndeligt fællesskab. Danmissions indsats i dialogarbejdet – med samtalen med ledende muslimer og diplomuddannelsen – er også med til at forebygge de kristnes udsathed. Det er fantastisk, at kirken i Danmark gennem Danmission er med til at bevare det kristne mindretal på Zanzibar og deres evne til at række ud i det overvejende muslimske samfund. Det er et arbejde, der viser anerkendelse og respekt for den virkelighed, de kristne på Zanzibar lever i 24/7,” siger Hanne Vesth, sognepræst i Ringsted sogn og en af rejsedeltagerne.

Danske præster i swahili-gudstjeneste

Med 1 % af den samlede befolkning udgør de kristne på Zanzibar et klart mindretal – et mindretal, der bl.a. tæller anglikanere, katolikker, pinsefolk, lutheranere. Der er i alt syv lutherske kirker med omtrent 1.500 medlemmer. På Zanzibar besøgte de danske folkekirkepræster den lutherske hovedkirke udenfor Stone Town, der kan rumme mange hundrede mennesker søndag formiddag. Og de besøgte en mindre luthersk kirke i byen Nungwi i det nordlige Zanzibar med en menighed på omtrent 50 mennesker.

Præsterne var også til konfirmandundervisning, som finder sted hver lørdag og er del af en toårig konfirmationsforberedelse. ”Det var interessant at høre, hvordan konfirmander på Zanzibar ligesom danske unge glæder sig til konfirmationsdagen, hvor det pæne tøj skal frem, og familien inviteres til fest,” fortæller Leise Christensen, sognepræst i Aarhus Domprovsti.

”Og vi var til gudstjeneste i Nungwi med sang og dans. Leise og jeg prædikede på engelsk, og det blev så oversat til swahili. Hele gudstjenesten varede mere end to timer, men det føltes slet ikke langt. Det var meget varmt, og jeg var glad for, jeg ikke skulle have min præstekjole på,” fortæller Poul Geil, sognepræst i Alderslyst sogn.

Zanzibar med hjem

”Denne studierejse har slået mine forventninger med 700 %. Rejsen har bragt meget rørende oplevelser,” siger Poul Geil, der nu har lyst til at gå mere aktivt ind i Alderslyst sogns engagement for at skabe fællesskab mellem danskere og flygtninge i Danmark. ”Jeg vil også gerne fortælle om mine indtryk fra studierejsen. Og så skal vi selvfølgelig have besøg af Konfirmand Aktion i Alderslyst sogn.”

 

Danmissions fire danske Globale Fortællere rejser til Zanzibar i sensommeren 2018 og holder i efteråret foredrag om deres møde med jævnaldrende afrikanere, kirken og Danmissions projekter på øen ud for Tanzanias østkyst. Efter nytår rejser de danske Globale Fortællere rundt med gæstelærere fra Zanzibar, når projekt Konfirmand Aktion ruller ud i landet.

Læs mere om Danmissions Globale Fortællere 2018-19 https://danmission.dk/blog/2018/06/13/moed-de-nye-globale-fortaellere-2/

Book besøg af Konfirmand Aktion på www.konf.dk eller henvend dig til projektleder af Konfirmand Aktion, Rebekka Steinvig: rs@danmission.dk / 41 999 335