Rektor fra Myanmar fortæller om vigtigheden af kontekstuel teologi og dialog

foto: Louise Kufahl

Rektor fra Myanmar fortæller om vigtigheden af kontekstuel teologi og dialog

Dr. Samuel Ngung Ling, der er rektor på Myanmar Institute of Theology (MIT) besøgte for nylig Danmission i Hellerup. I dette interview fortæller han om landets udfordringer, men også om de mange muligheder, der findes for kristne gennem arbejdet med kontekstuel teologi og interreligiøs dialog i et land som Myanmar.

MIT har på det seneste været vært for en række seminarer om kontekstuel teologi. Hvad betyder kontekstuel teologi for dig og hvorfor er det vigtigt i Myanmar?

“Kontekstuel teologi handler om at genfortolke det kristne budskab og formidle evangeliet på en måde, der er forståelig for lokalbefolkningen i Myanmar.”

“Mit institut er en skole med mange etniske grupper. Flest buddhister og få kristne. Derfor skal vi tænke kristen tro ind i en buddhistisk kultur. Det er vigtigt, og ikke bare i Myanmar, men i hele Asien. Uden kontekstuel teologi ville kristendommen forblive en vestlig religion. Briternes mere end 100 års kolonisering af Myanmar har betydet, at buddhistiske nationalister vil se kristendommen som en del af kolonialismen. Også derfor er det vigtigt, at vi ”genopdager” Kristendommen på vores egen måde”.

Hvem deltager i seminarerne om kontekstuel teologi?

“Mange forskellige folk. Nogle kommer fra de teologiske institutter, andre har en ikke akademisk, men anden kirkelig baggrund. Buddhister, kristne, lutheranere, baptister og repræsentanter fra den oprindelige kultur. Alle bringer de forskellige problemstillinger med sig. Vi reflekterer sammen, lærer af hinanden og finder fælles løsninger til det kristne samfund.

Et eksempel på en problemstilling, vi drøfter, er ligestilling mellem kønnene. Ligestilling er et meget nyt emne for den oprindelige, mandsdominerede kultur i Myanmar – og også for buddhisterne. Kigger vi i Biblen er den jo også mandsdomineret og skrevet af mænd. Alle apostlene var mænd. Men skal vi forklare, hvorfor der alligevel er brug for ligestilling mellem kønnene, kan vi argumentere med Kristus. I ham er vi alle én krop uanset køn og etnisk baggrund”.

Hvad har MIT brug for Danmission til?

“Førhen var Myanmar meget isoleret, men heldigvis har vi i dag større frihed til at samarbejde med organisationer fra andre steder i verden. MIT har brug for støtten og videndelingen med Danmission, fordi vi arbejder med de samme ting: Den interreligiøse dialog og den kontekstuelle teologi. Og vi har ikke andre, der støtter os på den måde”.

Hvilke projekter med Danmission vil du fremhæve som særligt gode?

“Vi er meget stolte af det interreligiøse dialogprogram, som vi gennemfører i samarbejde med Danmission. Vi har holdt dialogkurser ude i lokalsamfundene og organiseret seminarer for ledere fra forskellige religiøse lejre. At være i dialog har vist sig meget nyttigt og vigtigt for den gensidige forståelse. Kun på den måde kan vi etablere et godt fællesskab og fungere side om side frem for at leve isolerede og fremmede for hinanden. Et ønske i den sammenhæng er at få oversat Biblen til lokalsproget herude”.

 

Myanmar Institute og Theology (MIT)

  • Myanmar Institute of Theology er et kristent, protestantisk uddannelsescenter i Yangon.
  • Under MIT bedrives der også fredsstudier på Judson Research Center og kønsforskning på Gender Studies Center.
  • Danmission støtter alle tre centre gennem den strategiske partnerskabsaftale med Danida.
  • Læs mere om Danmissions arbejde i Myanmar her.