fotos: Majken Søgaard

Kan almindelige menneskers opslag på Facebook redde regnskoven?

Danmission i Cambodja har igennem de sidste to år undervist lokale skovaktivister i journalistiske metoder og produktion af korte videoer på smartphones. Det er der kommet en lille gruppe af dedikerede borgerjournalister ud af. Og ja, de forsøger at redde regnskoven med Facebookopslag.

Af Majken Søgaard, Cambodja

 ”Vi vil være journalister i vores lokalsamfund. Vi vil rapportere om det, vi ser.” Sådan siger skovaktivist og medlem af Danmissions partnerorganisation Prey Lang Community Network, Hoeun Sopheap under en undervisning i såkaldt borgerjournalistik, som jeg, Majken Søgaard, afholdt for Danmission i Cambodja i starten af april.

Jeg arbejder som kommunikationskonsulent for Danmission i Cambodja og har været med til at afholde undervisning i borgerjournalistik for netværket siden september 2016. Dengang var det første gang, Houn Sopheap og de andre medlemmer af partnernetværket satte sig på den journalistiske skolebænk. Og det var også første gang overhovedet, at jeg underviste i journalistiske metoder. Jeg var i praktik under min kandidatuddannelse i journalistik på Danmission-kontoret i Cambodja. Jeg husker at prøve at forklare principperne bag at skrive en nyhed i et så tydeligt kropssprog som muligt, da mine forklaringer skulle oversættes til cambodjansk. Ingen af medlemmerne i Prey Lang netværket taler nemlig engelsk.

Siden da har både netværket og jeg fået mere erfaring i, hvad denne form for undervisning har af potentialer og begrænsninger. Jeg har fundet ud af, at undervisningen skal være så praktisk orienteret som muligt. Lange taler om journalistiske værdier, ytringsfrihed og neutralitet skal begrænses. Praktiske øvelser med at skrive korte nyheder i præcist sprog, tage velkomponerede billeder og optage og redigere korte videoer på smartphones fungerer. Og en særlig dedikeret gruppe af de medlemmer, der har deltaget i undervisningerne, siger nu som Houn Sopheap:

”Vi vil være rigtige journalister i vores lokalsamfund. Vi vil lære at udføre research, vi vil lære at interviewe, vi vil udføre det journalistiske benarbejde med at rapportere neutralt og sandt om de lovovertrædelser og uretfærdigheder, vi ser i vores lokalsamfund”. 

Nyheder på Facebook virker

Prey Lang Community Network er et netværk af lokale skovaktivister, der er organiseret omkring indsatsen for at bevare den truede Prey Lang skov i det nordlige Cambodja. Når Houn Sopheap og de andre PLCN-medlemmer tager på patrulje ind i den store, truede Prey Lang skov, dokumenterer de alle tegn på illegal skovhugst med ny teknologi udviklet i samarbejde med Københavns Universitet.

Indsamlingen af systematisk data om skovhugsten er et vigtigt redskab for fortalervirksomhed for Prey Lang Community Network, men blødere former for fortalervirksomhed på sociale medier – særligt Facebook – har også vist sig effektivt i kampen for at gøre myndigheder og det internationale samfund opmærksom på de lovovertrædelser, som foregår.

Små nyheder med gode billeder fra skoven og korte videoer fortalt med en personlig stemme modtager positiv respons fra de godt 30.000 følgere som netværkets officielle Facebook-side Prey Lang – It’s Our Forest Too har. Følgerne vil have personlige fortællinger fra de mennesker, som er direkte påvirket af den illegale skovhugst. Og de vil have billeder på ødelæggelsen af skoven.

Man kunne måske indvende, at et par nyheder og en billedserie på en Facebookside ikke kan redde regnskoven. Men hvis man antager, at Facebook nu er et af verdens største nyhedsmedier – i Cambodja har Facebook for længst overgået TV, aviser og radio som den vigtigste informationskilde for landets borgere – har nyheder på Facebook et stort potentiale for at nå en cambodjansk offentlighed. Og tanken er netop, over tid, at nå denne offentlighed, gøre dem opmærksom på den ulovlige skovhugst, der finder sted og på den måde lægge et pres på de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at efterforske og stoppe lovovertrædelserne.

Når borgere må træde til som journalister

I Cambodja er størstedelen af de traditionelle medier statsstyrede og pressefriheden er trængt ifølge internationale rapporter. Emner som illegal skovhugst dækkes kun sporadisk af pressen og landets magtelite er mistænkt for at være indblandet i handlen med ulovligt tømmer. Adgangen til skovområder, som Prey Lang er også begrænset, især for udenlandske journalister, der skal søge om tilladelse til at komme til området hos både lokale og nationale myndigheder. Borgerjournalister som Houn Sopheap har derfor en unik adgang til at producere indhold, som kan have interesse for en cambodjansk offentlighed. Houn Sopheap selv er da heller ikke i tvivl om, at det er vigtigt for netværket at være i stand til at sprede deres budskab på sociale medier

”Vi ser den illegale skovhugst ødelægge skoven dag for dag. Vi ønsker, at vise det, der sker til resten af Cambodja og verden, og vi ønsker at opfordre vores regering til at handle og stoppe lovovertrædelserne” siger han, og vender tilbage til arbejdet med at klippe en video sammen på sin smartphone.

Jeg har nu arbejdet i godt halvandet år med at uddanne Houn Sopheap og de andre Prey Lang-aktivister til at være journalister i deres lokalsamfund. Og jeg ser et stort potentiale i, at deres rapportering fra lokalområderne på de åbne, digitale platforme kan være med til at sætte fokus på den miljøkrise, der ignoreres af regeringen. Så ja, jeg tror rent faktisk på, at en Faceboookpost kan være med til at redde regnskoven.

Det kræver endnu mere øvelse og uddannelse i det journalistiske grundhåndværk, og så kræver det et stort mod fra Prey Lang-aktivisterne. Det er er risikofyldt at være skovaktivist i Cambodja, og det kan være særligt farligt at ytre sig på sociale medier.

Danmission fortsætter derfor samarbejdet om at uddanne borgerjournalister i Prey Lang i 2018.

Vil du se nogle af Prey Lang-journalisternes videoer, billeder og nyheder – så følg dem på Facebook.

Om borgerjournalistik

  • Citizen journalism – eller borgerjournalistik – defineres som journalistisk produktion, der udføres af ikke-professionelle.
  • Borgerjournalisterne kan enten rapportere til traditionelle medier (deres indhold indgår i den øvrige journalistiske produktion) eller direkte til åbne digitale platforme, som Facebook.
  • Ofte rapporterer borgerjournalisterne fra områder, der er svært tilgængelige for professionelle journalister, som Prey Lang.