Unges narkotikamisbrug samler trosretninger i Cambodja

Dialogmødets deltagere afsluttede dagen med en træplantningsceremoni. Ernst Jürgensen tv. i det mørke jakkesæt.

Foto: Sithuan Chin

Unges narkotikamisbrug samler trosretninger i Cambodja

Danmission og det cambodjanske religionsministerium afholder med jævne mellemrum dialogmøder mellem landets religiøse ledere. Senest var unges narkotikamisbrug på dagsordenen.

af Majken Søgaard, Cambodja.  

Narkotikamisbrug er et stigende problem i Cambodja. I 2016 foretog politiet 10.000 anholdelser i narkotikarelaterede sager, og der er ingen præcise tal på antal af misbrugere i Cambodja, men rapporter peger på, at særligt unge er i fare for at indlede et narkotikamisbrug.

I Cambodja har regeringen nu valgt at sætte fokus på problemet. Danmission gik derfor sidste år sammen med nogle lokale partnere og religionsministeriet i Cambodja om at skabe rammerne for, hvordan religiøse ledere fra de tre store trosretninger – kristne, muslimer og buddhister – kan gå sammen om at finde løsninger på problemet med unges narkotikamisbrug.

Den første dialogworkshop blev afholdt lige før årsskiftet i Svay Rieng i den sydlige del af Cambodja og for nylig, i slutningen af  april, afholdtes så workshop nummer to i Kampong Cham provins.

Et problem, der går på tværs

Dialogmødet i Kampong Cham, hvor i alt 117 religiøse ledere deltog, gjorde de fremmødte opmærksomme på problemets omfang og lagde herefter op til en drøftelse af mulige initiativer, der vil kunne begrænse narkotikamisbruget i ledernes respektive lokalområder.

Chea Sareth, der er tidligere leder af religionsministeriets afdeling i provinsen Kampong Cham, udtrykte begejstring for dialogarbejdet.

”Jeg er meget begejstret for det arbejde som Alliance for Conflict Transformation (en af Danmissions lokale samarbejdspartnere) foretager og den stigende grad af dialog mellem religiøse grupper i Cambodja. Arbejdet med dialog er vigtigt for at styrke relationen mellem de religiøse grupper, og så er der brug for at sætte fælles aktiviteter i værk, der kan være til gavn for vores lokalsamfund som eksempelvis sammen at forebygge narkotikamisbrug blandt unge”, siger han.

Dialogarbejdet bærer nu frugt

Ernst Jürgensen, Danmissions landerepræsentant i Cambodja, var med til at etablere samarbejdet mellem Danmission og det cambodjanske religionsministerium tilbage i 2011. Han står nu for at lede de to årlige dialogmøder, som Danmission afholder med partnerministeriet.

”Det var særligt positivt at se, at de forskellige religiøse ledere indledte diskussioner om, hvordan de i fællesskab kunne imødekomme problemet med misbrug blandt unge i deres lokalsamfund. De udarbejdede en fælles udtalelse med løsningsforslag, blandt andet et forslag om øget dialog med unge i deres menigheder,” siger Ernst Jürgensen og tilføjer, at arbejdet med at skabe inter-religiøs dialog i Cambodja er nået langt siden 2011.

”Danmissions indsats for at forbedre dialogen mellem de religiøse grupper i samarbejde med religionsministeriet og lokale partnere begynder nu at bære frugt. Der foregår flere samtaler på tværs af  religiøse skel, og vi ser et stigende samarbejde om både lokale og nationale samfundsmæssige problemer,” siger han.