MAN SLÅR DA IKKE SIN GODE NABO IHJEL

MAN SLÅR DA IKKE SIN GODE NABO IHJEL

KLUMME: Med en bevilling på næsten 12 mio. kr. til Danmission anerkender EU, at langsigtede indsatser med fokus på interreligiøs dialog og på religiøse aktører og andre meningsdannere er nødvendige for at stoppe hadet og forebygge ekstremismen i Mellemøsten.

Af Kirsten Auken, chef for Danmissions programafdeling

Gode naboer slår ikke hinanden ihjel eller tvinger hinanden til at flygte. Heller ikke selv om de bor i Syrien, Irak eller et andet sted i Mellemøsten. Men fordi samfundene gennem årtier er blevet revet itu af konflikt og krig, så har frygt og mistillid skabt grobund for yderligere had, vold og ekstremisme.

Derfor er det oplagt og helt nødvendigt også at kigge på opbygning af tillidsfulde relationer mellem almindelige mennesker i landsbyen, slummen og boligblokken, når man skal finde holdbare løsninger i regionen, hvor 10,7 millioner mennesker er drevet på flugt i Syrien og 5,8 millioner i Irak. For nu blot at nævne to af de værste konflikter i nyere tid.

Vandpistoler og ildspyende drager

Nogle vil måske spydigt kalde interreligiøs og interkulturel dialog i et af verdens brændpunkter for et forsøg på at “skyde ildspyende drager med vandpistoler”. Men der er intet alternativ. For selv om militante islamister på det seneste har lidt store nederlag til militært overlegne magter, så er det ikke kanonens kaliber, som afgør, om freden, sikkerheden og stabiliteten kan vindes. Her er ingen af den slags hurtige løsninger.

Som udenrigsminister Anders Samuelsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs pointerede i Altinget i et indlæg 8. december 2017: “Det bliver et sejt træk at vinde freden”, selv om “vi er på vej til at vinde krigen” over Islamisk Stat.

Det er nødvendigt med langsigtede løsninger. Og det er nødvendigt at satse på de religiøse aktører. For religion er en del af konflikterne i Mellemøsten, så derfor skal religion og religiøse aktører også indtænkes som en del af løsningen.

Det skal EU-pengene bruges til

Så meget desto mere glæder Danmission sig over, at EU netop har bevilget næsten 12 millioner kroner til vores langsigtede dialogarbejde med fokus på religion og på religiøse aktører og andre meningsdannere. Pengene skal bruges i Syrien, Irak og Libanon over de kommende tre år til at videreudvikle arbejdet for tolerance, dialog og fred mellem stridende religiøse, kulturelle og etniske grupper i regionen.

Helt konkret støtter EU gennem Danmission og vores partnere i Syrien, Libanon og Irak bl.a.:

  • ”Safespaces” så folk af forskellig etnicitet, kultur og religion, fx kristne, sunni- og shiamuslimer, kan mødes, føre dialog og nedbryde fordomme om hinanden.
  • Træning af frivillige, som bl.a. iværksætter konkrete lokale initiativer. For det er ikke nok at tale sammen. Folk skal involveres i fælles opgaver i lokalsamfundene – det kunne være lige fra at genopbygge bombede kirker til at lave fritidstilbud for udsatte børn og unge.
  • Freds- og konfliktstudier på fire irakiske universiteter, så de for første gang kan udbyde en akademisk uddannelse med fokus på fredsskabelse ved brug af dialog.

 

Det seje træk virker

Det kommer ikke af sig selv, når man skal skabe eller genskabe det gode naboskab – da slet ikke i krigsområder. Det er som sagt et langt træk, som kræver viden, indsigt og erfaring. Den erfaring har Danmission som en trosbaseret organisation med over 100 års arbejde i Mellemøsten sammen med vores dygtige partnere – de sidste fem år med støtte fra bl.a. Det Arabiske Initiativ (nu DAPP).

Det er seje træk, men vi kan se, det virker. Og det er de resultater, vi nu kan videreudvikle og sætte i spil i det nye program i Syrien, Irak og Libanon.

 

Støt nu


Klummen har været bragt i altinget.dk 17/1-2018