Danmission søger programstærk fagkonsulent

Danmission søger programstærk fagkonsulent

- med fokus på advocacy

Har du lyst til at blive ankerpunkt for organisationens arbejde med advocacy og samtidig have udviklingsfagligt ansvar for Danmissions programmer i Myanmar og Cambodja?

Danmission er i gang med en spændende udviklingsproces. Vi fokuserer vores indsatser, sætter skarpt på innovation, og finansieringen af vores arbejde er øget markant i slutningen af 2017. Som vores nye kollega i programafdelingen vil du skulle støtte op om et innovativt programdesign samt en styrket advocacy-indsats i samarbejdslande, i Danmark og internationalt.

 

Ansvar for tværgående advocacy samt Danmissions programmer i Myanmar og Cambodja

Som fagkonsulent er dit ansvar to-delt. Du får ansvar for tværgående udvikling og strategisk sikring af Danmissions advocacy-arbejde og formentlig et fagområde mere, afhængig af din profil. Du er en faglig ressourceperson, som dine kolleger hjemme og ude trækker på, og du sikrer, at vores planlægning, monitorering og implementering er i overensstemmelse med vores strategi og politik på områderne.

Desuden har du ansvar for den udviklingsfaglige sammenhæng i programmerne i Myanmar og Cambodja samt opfyldelsen af Danmissions strategier. Du arbejder tæt sammen med udsendte landerepræsentanter, lokale programmedarbejdere, fagkonsulenten for kirkeudvikling og dialog, foruden de øvrige fagkonsulenter i Hellerup. Det meste af programplanlægningen og implementeringen håndteres lokalt, og dit ansvar er at sikre, at arbejdet tilrettelægges og udvikles i overensstemmelse med den faglige ramme for Danmissions strategiske partnerskab med Udenrigsministeriet.

Nogle af de faglige nøgleord for dit arbejde med Myanmar og Cambodja er fredsskabelse, konfliktløsning, rettigheder, kapacitetsudvikling af folkelige bevægelser og civilsamfundsorganisationer. Det foregår under vanskelige forhold med høj grad af kompleksitet og med religiøse aktørers og/eller græsrodsorganisationers rolle som en central del af løsningen. Du får også her god brug for din viden om advocacy.

 

Du bringer solid udviklingsfaglig arbejdserfaring med dig

Det er afgørende, at du har mindst 5-8 års erfaring med strategisk planlægning af udviklingsprogrammer inden for rammerne af civilsamfundspolitikken, Udenrigsministeriets strategiske partnerskaber og meget gerne EU-finansierede projekter. Du har solid erfaring med udviklingsfaglige redskaber inden for planlægning, monitorering og evaluering – fx ved du, hvad en risikoanalyse kræver, og du kan planlægge et ToC-forløb.
Din solide faglige viden og erfaring med advocacy betyder, at du har masser af ideer til at styrke området, og du er god til at lære fra dig. Har du også kendskab til gender, vil det være en fordel.
Du har erfaring med feltet religion og udvikling og har arbejdet med religiøse aktører og værdibårne, måske knap så stærke civilsamfundsorganisationer før, og du har forståelse for og interesse i at arbejde i et kirkeligt miljø. Endelig har du erfaring fra arbejde i skrøbelige situationer.

 

Vi tilbyder

En 2-årig fuldtidsstilling (37 timer) eventuelt med mulighed for forlængelse. Du får base i vores historiske hus i Hellerup sammen med 40 gode kolleger samt daglig kontakt med vores udsendte og lokale kolleger i Danmissions programlande.

 

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte: programchef Kirsten Auken, tlf. 41 999 318 eller fagkonsulent Helena Brønserud Christensen, tlf. 41 999 333.

Send din motiverede ansøgning og CV (i én fil) til job@danmission.dk. Skriv ’fagkonsulent’ i emnefeltet på din mail. Vi skal have din ansøgning senest mandag den 22. januar 2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. januar 2018. Forud for samtalen vil du skulle lave en opgave, der sendes på mail efter aftale.