"Jeg tror på en favnende Gud med humor"

"Jeg tror på en favnende Gud med humor"

Sigurd Barrett har aldrig tvivlet på Guds eksistens og synes heller ikke, at voksne skal lære børn at være kritiske over for troen. For tro er en hjertesag.

Af Malene Fenger-Grøndahl, journalist

„Gik Jesus på vandet? Det er alligevel vildt.“ En reaktion som den er ikke usædvanlig hos de børn, der oplever Sigurd Barretts show om Bibelen.

„Jeg elsker børns uskyldsrene åbenhed. Den minder mig om det barn, jeg selv stadig har indeni – og om, at når jeg kan være til stede på barnets umiddelbare måde, er jeg allermest lykkelig. Den tilstand giver mig en ydmyg taknemlighed over for Gud,“ siger Sigurd Barrett.

Siden 2010 har den populære entertainer, pianist, forfatter og komponist turet landet rundt med sine bibelshows, og det seneste års tid har han også været i utallige kirker med sit nyeste show “Alt om Luther” på 60 minutter. Men lige så ofte laver han shows om klassisk musik og opera, og her til jul udkommer endnu en bog fra Sigurds kreative kammer, hvor Sigurd fortæller om kongerækken.

„Jeg opfatter mig selv som formidler, der bruger samme virkemidler, uanset om jeg formidler til børn om musik eller historie eller tro. Men når det handler om tro, er der for mig en ekstra dimension; der er noget dybere og større på spil, fordi troen betyder meget for mig,“ siger han.

„Jeg kan bare ikke tage for givet, at det også gælder for modtagerne. Tværtimod ved jeg, at mange enten ikke tror eller i tvivl om, hvad de tror på. Det respekterer jeg. Til gengæld står jeg glad ved min egen tro, og det har jeg tænkt mig at blive ved med, uanset om nogen mener, at det er mission.“

Bjørnen Bjørn fra barndommen

50-årige Sigurd Barrett er uddannet i musikvidenskab fra Aarhus Universitet og havde egentlig forestillet sig en karriere som pianist og entertainer for voksne. Han levede også i en del år af at lave piano- shows og spille koncerter. Men så sendte han en prøveoptagelse til DR, hvor han spillede og fortalte historier sammen med Bjørnen Bjørn, som han havde gemt siden sin trygge barndom hos adoptivforældrene i Viborg. DR var vilde med det, og snart blev Sigurd Barrett landskendt som børnenes musikalske ven og historiefortæller, der sammen med Bjørnen Bjørn introducerede børn til bl.a. den klassiske musik og operaens verden.

Sådan kunne det være fortsat, og det er det sådan set også. Men der kom mere til, for i 2006 blev Sigurd Barrett opfordret til at være med i et stort formidlingsprojekt for børn om Bibelen og kristendommen.

Han tøvede længe, for han har altid opfattet sin tro som en privatsag. Men samtidig syntes han, at de bibelske historier er så stærke, væsentlige og fulde af visdom, at han gerne ville være med til at introdu- cere dem for børn – inden opdragelse og uddannelse gør dem alt for ’fornuftige’ og rationelle. Og i 2010 udkom så “Sigurd fortæller bibelhistorier” som bog og dvd.

„Meget af vores opdragelse handler jo om, at “nu skal du sidde stille”, og “det og det må du ikke; du skal opføre dig fornuftigt”. Det, der spræller og er vildt, bliver skåret fra, og derfor bliver det også sværere at tro. For troen er ikke en hjerne- sag, men en hjertesag,“ siger han.

Dødsfald og skilsmisse

Sigurd Barrett har aldrig selv tvivlet på Guds eksistens, heller ikke i svære stunder, som da begge hans forældre døde inden for få uger i 2002, eller da han i 2012 blev skilt fra moren til sine fem børn.

„Selv om der er meget ondt i verden, har jeg aldrig tvivlet. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg kan sige, at troen er en største gave, jeg har fået. Jeg fik den af mine forældre, især min mor, som bad fadervor med mig hver aften og sang salmer med mig.“

For Sigurd Barrett er troen en tryghed og en trøst. En total tiltro til, at der findes en Gud, som elsker ham og alle andre, og som giver livet en ophøjet mening, vi ikke selv er i stand til at skabe.

„Jeg kan godt tænke, at det må være trist at leve et liv, hvor man ikke tror, at der findes noget større end én selv, og at når vi er døde, er det bare slut. Men jeg skal ikke gøre mig til dommer over andre, for
vi mennesker er ikke sat i verden for at dømme hinanden. Til gengæld vil jeg gerne fortælle om min tro, når folk spørger, og jeg vil forbeholde mig retten til at fortælle børn om Bibelen og give dem en indgang til troens univers. Det har jeg gjort med mine egne børn, hvor jeg ligesom min mor har bedt fadervor med dem om aftenen og taget dem med i kirke om søndagen, når mit arbejde har givet mulighed for det.“

Kirken behøver ikke være kedelig

Mange søndage de seneste år har Sigurd Barrett dog selv stået, om ikke på prædi- kestolen, så i et kirkerum, for at formidle bibelhistorier til børn. Og han glæder sig hver gang, han fornemmer, at hans show gør en forskel for et barns syn på kristendommen og kirken.

„En gang kom en dreng hen til mig efter en kirkekoncert og sagde: ’Sigurd, det var fantastisk, nu har jeg fået meget mere lyst til at komme i kirken’. Han var tydeligvis ikke vant til at gå i kirke, og formodentlig havde han samme fordomme som mange andre om, at kirken er kedelig og gammel- dags. Nu havde han fået en oplevelse af, at sådan var det ikke. Når det sker, ønsker jeg mig ikke mere,“ siger Sigurd Barrett.

Han tilføjer, at han „efterhånden føler mig lidt som en præst“, men samtidig har dyb respekt for folkekirkens præster, „som har brugt syv år på at studere teologi og fordybe sig i betydningen af de oprinde- lige tekster på græsk og hebræisk osv“.

Han opfatter sig selv som en formidler, der forhåbentlig kan åbne børnene for Bibelens fantastiske fortællinger. „Herfra må præster og forældre tage over, og jeg ser heldigvis mange eksempler på, at kirker gør rigtig meget for at komme børnene i møde.“

Ondskab, men også sjov og ballade

Selv bruger Sigurd Barrett en blanding af humor, poesi, musik, fortælling og alvor i sine shows, og han er ret overbevist om, at Gud har det fint med den cocktail.

„Jeg tror på en favnende og kærlig Gud, der også har humor. Verden er fuld af ondskab og lidelse og sorg, men den er også fuld af sjov og ballade og glæde, og jeg kan da ikke tro andet end, at den Gud, der har skabt mig, har humor,“ siger han.

Han mener, at den måde, der forkyndes på, siger meget om det billede, forkynderne har af Gud:

„Når man nogle steder hører præsten tale med dyb, monoton stemme, og hele stemningen er præget af tung alvor, tænker jeg, at det afspejler et billede af Gud, som i hvert fald ikke er mit. Jeg kan meget bedre spejle mig i afroamerikanerne i Harlem, der synger “Amen, Halleluja” og har hele kroppen med. Det behøver vi ikke gøre i Danmark, men vi kan da synge “Gud ske tak og lov” og mærke den glæde og taknemlighed, der ligger bag ordene.“

Og sang og musik er stadig kernen i Sigurd Barrets liv, tro og arbejde. Hans næste projekt hedder “Sigurd synger salmer for store og små” og består i en gendigtning af en række danske salmer, som han i 2018 og 2019 turnerer rundt i kirker over hele landet med.

 


Sigurd Barrett

  •  Pianist, komponist, entertainer, forfatter m.m.
  •  50 år
  • Far til fem børn i alderen 11-22 år
  • Uddannet cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet
  • Kendt som vært i “Sigurds bjørnetime” og “Sigurd og symfoniorkestret” og for shows som “Sigurd fortæller bibelhi- storier”, “Sigurd fortæller om Luther” og “Sigurd fortæller danmarkshistorie”.
  •  I 2010 udkom “Sigurd fortæller bibelhistorier” som bog og dvd og har siden solgt 100.000 eksemplarer.
  • Læs mere på www.sigurdbarrett.dk

Støt nu