Dokumentar: Vesten og Mellemøsten i dialog

Hør kristne og muslimske ledere, Martin Lidegaard, Abdul Wahid Pedersen og Natasha Al-Hariri blandt mange andre tale om religionens rolle og dialogens muligheder i vores konfliktfyldte verden.

 

Siden 2012 har projektet ”Dansk-Arabisk Interreligiøs Dialog” samlet kristne og muslimske ledere, akademikere, opinionsdannere og aktivister fra Danmark og den arabiske verden til internationale konferencer med det formål at fremme fælles forståelse og partnerskaber på tværs af trostraditioner og geografiske tilhørsforhold.

Projektet ledes af Danmission og vores libanesiske partner Forum for Development, Culture and Dialogue, Det er finansieret af det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram.- og har i år blandt andet resulteret i denne dokumentarfilm (Se trailer øverst):

E-bog

Foruden dokumentarfilmen foreligger nu også en e-bog, som er en samling af artikelbidrag fra flere af deltagerne, redigeret af Mads Christoffersen, Stine Høxbroe & Niels Valdemar Vinding.