Skriftens Stemmer – fra Myanmar til Danmark og retur

Skriftens Stemmer – fra Myanmar til Danmark og retur

Teologen Eh Tar Gay fra kirken i Myanmar besøger i denne uge Danmark for sammen med danskere at tale om, hvordan vi kan bruge Bibelens tekster og inspirere hinanden.

Eh Tar Gay har en stor passion for at læse og forstå Bibelen i samtiden, og hun arbejder for at give denne forståelse og indsigt videre gennem undervisning. Hendes mål er at opfordre kirkerne og sognebørnene til at læse Bibelen med ’andre’ øjne – øjne, der har blik for emner som køn, fred og forsoning, frihed, postmodernitet og postkolonialisme.

I denne uge er hun i Danmark, hvor hun møder danske kristne og læser Bibelen sammen.

Eh Tar Gay er 46 år og fra Myanmar. Hun tilhører karenerne, som er et etnisk mindretal, der lever på grænsen mellem Myanmar og Thailand. Eh Tar Gay er lektor i Ny Testamente ved Myanmar Institute of Theology (MIT) samt leder af Gender Studies Center. MIT er en af Danmissions samarbejdspartnere i Myanmar.

Hvorfor er det vigtigt at kirken er med til at løse samfundsmæssige udfordringer i Myanmars kontekst?

”Selvom kristendommen i Myanmar er en minoritetsreligion, er samfundsmæssige problemer en del af de kristnes daglige liv. Mange af de internationale organisationer, som kommer til Myanmar er kristne – ligesom Danmission – og mange kristne har igennem dem mulighed for at handle i forhold til de samfundsmæssige problemer.

Kirkerne i Myanmar har dog det standpunkt, at kirke og stat må holdes adskilt, og derfor tøver de i forhold til at involvere sig på samfundsmæssige og politiske arenaer. Kirkerne i Myanmar fokuserer på evangelisation og kirkeplantning. Det er forståeligt at fokusere på kirkevækst, men den politiske situation får ofte kirkerne til at fokusere på vækst frem for at hjælpe mennesker. Der er dog bibelskoler, som f.eks. Myanmar Institute of Theology (MIT), der ser behovene i samfundet og arbejder med emner såsom interreligiøs dialog, fredsskabelse og køn for at kunne hjælpe mennesker med de behov og problemer, de lever under.”

Hvordan bruges de bibelske tekster til at giver folk håb og mening i Myanmar med de udfordringer, landet og befolkningen står i?

”Lukasevangeliet er i Myanmar kendt som det sociale evangelium. Jesu manifest i Luk. 4 er hovedsageligt brugt som ”frihedens” teologi. Mange etniske grupper læser også Bibelen med fra deres eget synspunkt. I det Gamle Testamente er tekster som 1. Mosebog 33: 1-20 (Jakob og Esaus forsoning), Dommerbogen 19 (om kønsbaseret vold), Amos’ bog 5: 24 (men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk) og mange andre profetiske tekster meget populære. Af de nytestamentlige tekster er bl.a. Åbenbaringen 13 (om politiske emner), Lukasevangeliet 4 (Jesu manifest), Galaterbrevet 3: 28 (lighed mellem kønnene og retfærdighed), 1. Timoteusbrev 1: 9-10 (omkring slaver) og saligprisningerne i både Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet brugt til at advokere for et fredeligt og retfærdigt samfund.

Siden 1949 har kontekstuel teologi og økumeni været introduceret i Myanmar. Akademiske fag som Bibelsk hermeneutik, nuværende udfordringer og det Ny Testamente, postkolonial fortolkning, feministisk teologi, økologisk/miljømæssig hermeneutik samt køn & religion bliver introduceret til de teologistuderende.”

Hvordan kan din særlige læsning af Bibelen – formet af omstændighederne i Myanmar i dag – tale til og udfordre den måde danskerne læser Bibelen?

”Min læsning af Bibelen med flere hermeneutiske metoder formet af omstændighederne i Myanmar vil berige danskernes forståelse af, hvordan Bibelen bliver læst i et land, der igennem mange år har været økonomisk fattigt og politisk undertrykt.

For når det handler om at tolke Bibelen, er læseren og dennes kontekst meget vigtig. Ud fra ens egen kontekst søger mennesker efter meningerne i skriften – i Guds ord.”

Hvad håber og forventer du at kunne bringe med dig hjem efter at have læst og diskuteret Bibelen med danskere?

”Jeg tror, jeg vil lærer mere om, hvordan danskerne læser og bruger Bibelen i de vilkår, de lever under, og omstændigheder, de befinder sig i.”

Kristendommen i Myanmar:

Katolicisme kom til Myanmar i det 13. århundrede. Baptismen, som i dag er den største og en stadig voksende kirkeretning, kom først i 1813 med den amerikanske missionær Adoniram Judson. Buddhister udgør langt hovedparten af befolkningen. Ifølge en optælling fra 2014 er kristendommen den næststørste religion og med 6,2%. Heraf er 1,65 millioner baptister og 550.000 katolikker. Etniske grupper, som f.eks. chin, kachin, karen og nogle få burmesere, blev kristne allerede omkring 1813. Andelen af kristne i chin-minoriteten voksede fra 35 % i 1966 (det år da alle udenlandske missionærer blev tvunget til at forlade landet) til 90 % i 2010. De kristne i kachin-minoriteten voksede fra 40 til 90-95 % i samme tidsrum.

Skriftens Stemmer og Bibelen:

Danmission har sammen med Bibelselskabet, Kirkefondet og Dansk Missionsråd inviteret 10 teologer og præster fra 7 lande til Danmark under overskriften ”Skriftens stemmer”. Det sker i anledning af reformationsjubilæet.

Bibelen er den bog i verden, som er oversat til flest sprog – hele eller dele af den kan nu læses på 3000 sprog, og flere kommer til hvert år. Det betyder, at 5,5 milliarder mennesker fordelt over hele kloden har mulighed for selv at læse og fortolke biblen på deres modersmål. Og at alle kan læse Bibelen ind i deres egen virkelighed, er en af reformationens og Martin Luthers fortjenester.