AT VÆRE GRØN ER OGSÅ AT VÆRE LUTHERSK

AT VÆRE GRØN ER OGSÅ AT VÆRE LUTHERSK

3 korte spørgsmål til Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, om at plante træer og plante tro her 500 år efter den lutherske reformation.

Hvorfor plante træer netop her i reformationsjubilæumsåret?

„Træer er til glæde for mennesker og dyr – og til gavn for kloden. Derfor har træer også fra ældgammel tid været tegn på håb. Vi har brug for håb i vores kirkelige arbejde. Og vi har brug for håb i vores fælles engagement i forhold til livet her på kloden og de udfordringer, vi med klimaforandringerne globalt står overfor. Man fortæller, at Martin Luther for snart 500 år blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at verden ville gå under i morgen. ”Så ville jeg plante et træ i dag,” lød hans svar. Et håbstræ – på trods.“

Hvordan planter man håb ved at plante træer?

„Et æbletræ i Danmark kan være kilde til megen glæde. Vi har (endnu) et klima, som er ideelt til æbledyrkning, og mange æblesorter har deres oprindelse i præstegårdshaver. Sæt dig en septemberdag og nyd et dejligt saftigt æble – det giver et glimt af glæde og håb. Og det kan forhå- bentlig mobilisere lyst og vilje til at støtte træplantning i andre dele af verden. Jeg besøgte selv for et par år siden Prey Lang skoven i Cambodja, en skov som er livsvigtig for hundredtusindvis af mennesker, og som har stor betydning for klimaet regionalt og globalt, men som trues af illegal skovhugst. Her støtter Danmission lokalbefolkningens arbejde med at overvåge og beskytte skoven. Og som en del af reformationsfejringen samler vi også ind til at genrejse skov som erstatning for det, der er blevet ulovligt fældet.“

Hvorfor er det kirkens ansvar at plante træer – skal vi ikke ”bare” plante og pleje kristentroen?

„Danmission arbejder med at plante og pleje kristen tro i Danmark og ude i verden. Og kristen tro udfolder sig ikke kun i ord, men også i handling. Derfor arbejder vi ikke kun med kirkeudvikling, men også med dialog og fattigdomsbekæmpelse. Og det er i den sammenhæng, vi skal se træplantningsprojektet i Prey Lang skoven i Cambodja. Her kan vi bidrage til en bedre fremtid for de mennesker, som lever i og af skoven, og vi kan bidrage til at mindske klimaforandringerne lokalt og globalt.“

BILLEDTEKST: På Stændertorvet i Roskilde står der nu tre æbletræer – to med paradisæbler og et med Ingrid Marie-æbler – plantet af Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, og kirkeminister Mette Boch. Foto: Kurt Bierbum

Vær med til at plante håb i verden:

Danmission opfordrer kirker og andre til at plante håb. Det kan man gøre ved at plante et træ ved kirken, i præstegårdshaven eller et andet sted i sit lokalområde. Træplantningen er dog ikke kun dansk. Med kampagnen “Plant Håb i Verden”, som Danmission står bag sammen med Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp, følger også en opfordring til at give en donation på 500 kroner til at redde truet skov i Cambodja.

Sammen med lokale organisationer i Cambodja vil Danmission – med din hjælp – plante 22.000 træer i Prey Lang skoven.

Sådan er du med til at plante håb:

1. Plant et træ eller en anden plante i lokalområdet.

2. Støt Prey Lang skoven i Cambodja ved at indbetale 500 kr. til reg. 4190 konto 6000398 mærket “plant håb”.

3) Gå ind på www.gronkirke.dk/planthaab og registrér dit nyplantede træ, hvorefter du modtager en plakat.