Plads til boligsocial konsulent i Danmissions bestyrelse

Plads til boligsocial konsulent i Danmissions bestyrelse

Danmissions bestyrelse har fået tre nye ansigter. Det ene er cand.theol. Louise Buch Viftrups. Tidligere generalsekretær i Økumenisk Ungdom og i dag boligsocial konsulent i BL - Danmarks Almene Boliger.

Der har siddet mange forskellige mennesker i den folkekirkelige organisations bestyrelse de seneste knap 200 år. Men Louise Buch Viftrup må være den første boligsociale konsulent. På Danmissions repræsentantskabsmøde i weekenden 2.-3. september blev hun valgt ind i bestyrelsen.

Louise Buch Viftrup er uddannet cand.theol. og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Hun bor i Aarhus og er altså ansat som såkaldt boligsocial konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.

Siden 1999 og indtil 2015 har hun været aktiv i IKON – en arbejdsgren i Danmission, der arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog. Her sad hun i årenes løb som formand, næstformand og projektkoordinator. I en periode var hun også tovholder og deltidsansat på samarbejdsprojekter mellem blandt andre Danmission, IKON og organisationens libanesiske partnere. I samme periode sad hun som generalsekretær i Økumenisk Ungdom.

I Danmissions bestyrelse vil Louise Buch Viftrup arbejde for, at samspillet mellem den frivillige og den professionelle del af Danmission bliver endnu bedre.

”Der skal være en sammenhæng mellem dialogaktiviteter blandt unge i Danmark til de faglige samtaler i Hellerup og indsatserne ude i verden”, siger hun.

Udsendt med Vestens Unge

I 2004 var Louise Buch Viftrup udsendt med projektet Vestens Unge til Indien. I tillæg til hendes engagement i IKON har opholdet i Indien skærpet hendes interesse for religionsdialogen.

”Jeg vil arbejde for, at dialog fortsat er en vigtig del af Danmissions arbejde både hjemme og ude, og jeg vil arbejde for, at Danmission forbliver et spændende og udviklende sted at være både frivillig og ansat.

De to kandidater, der, udover Louise Buch Viftrup, også blev valgt til Danmissions bestyrelse, har ligeledes begge været ude at opleve verden.

Mens Andreas Gammelgaard Lauritsen som blot 18-årig rejste ud som årsvolontør for Danmission til Bukoba i Tanzania, var den i dag 52-årige Henning Kristensen volontør for Danmission i Junior Ministri i Arcot Lutheran Church i Indien.

Læs mere om de to her:

Andreas Gammelgaard Lauritsen

Henning Kristensen 

Bestyrelsen før og efter

Louise Buch Viftrup blev opstillet til Danmissions bestyrelse af Grethe Dragsbæk, Iver Viftrup, Sophie Nordentoft og Per Christensen fra Aalborg Stift, Sune Hjertmann Frederiksen og Inge Marie Andersen fra Viborg Stift, Lars Mandrup fra Aarhus Stift og Nanna Katrine Fafner fra Pakistankredsen

Ud af bestyrelsens træder den tidligere næstformand, sognepræst i Valby Sogn Hanne Lise Rosenberg, cand. pæd. i dansk Ellen Skov Birk samt musik- og kommunikationskonsulent Johannas Konstantin Neergaard.