Efterskoleforstander sidder nu i Danmissions bestyrelse

Efterskoleforstander sidder nu i Danmissions bestyrelse

Slagterens søn fra Skive. Sådan indleder den 52-årige efterskoleforstander, Henning Kristensen, sit CV, til hvilket han nu kan føje bestyrelsesmedlem i den folkekirkelige organisation Danmission.

Danmissions repræsentantskab afholdt i weekenden d. 2-3. september valg til Danmissions bestyrelse. Til tre ledige pladser, opstillede fire kandidater -hvoraf den ene af de tre valgte, i sit CV kalder sig ”Slagterens søn fra Skive”.

Denne søn er i dag voksen og hedder Henning Kristensen, er lærer med en diplomuddannelse i ledelse og forstander på Blåkilde Efterskole. Sammen med sin hustru, sognepræst Torill Nina Puntervold Kristensen, bor han i Blåkilde ved Tarm og er far til fire.

”Hånden på hjertet – jeg har ikke dyb indsigt i alle grene af Danmissions arbejde. Men jeg ved noget om unge og dannelse. Jeg ved, hvad det gør ved unge, når de rejser med Danmission. Det er i mødet med alt det, der ikke ligner dem selv, at de stiller sig selv de store spørgsmål i livet: Hvem er jeg? og hvad er meningen med livet?” siger Henning Kristensen.

Danmission og efterskolerne

Slagterens søn fra Skive lader til at have belæg for sine påstande. Selv har han været frivillig i flygtningelejren i Traiskirchen i Østrig, sygemedhjælper i Oslo. elev på Haslev udvidede Højskole og volontør for Danmission i Indien, hvortil han siden er rejst med efterskolelever igennem 7 år. Hertil kommer hans frivillige engagement i KFUM og KFUK.

Om sit fremtidige virke i Danmissions bestyrelse, siger han:

”Jeg vil arbejde for, at Danmission bliver en endnu bedre samarbejdspartner for de kirkelige ungdomsorganisationer og for de folkekirkelige efterskoler – det er for unge et afgørende skridt på vejen til et livslangt engagement i mission, diakoni og dialog. Der er ikke noget i Danmissions formål, som ikke er værd at yde en indsats for”.

Tre nye jyder

Foruden Henning Kristensen blev Danmissions bestyrelse beriget med yderligere to jyder. Aarhusianere for at være mere præcis. Det drejer sig om 39-årige cand.theol. Louise Buch Viftrup og 26-årige Andreas Gammelgaard Lauritsen, der færdiggør sine medicinstudier til juni 2018.

Læs om de to her:

Louise Buch Viftrup

Andreas Gammelgaard Lauritsen

Henning Kristensen blev opstillet af Grethe Dragsbæk, Marianne Bentsen og Per Christensen fra Aalborg Stift, Kaj Vestergaard, Janne Garder og Ole Nørgaard fra Viborg Stift, Karen Ellekjær Kallestrup, Bente Kjær Jensen, Margit Hansen, Grete Kjeldsen og Mogens Thams fra Ribe Stift og Arne Mølgaard på vegne af Stiftsbestyrelsen i Haderslev Stift.

Ud af bestyrelsens træder den tidligere næstformand, sognepræst i Valby Sogn Hanne Lise Rosenberg, cand. pæd. i dansk Ellen Skov Birk samt musik- og kommunikationskonsulent Johannas Konstantin Neergaard.