26-årig kommende læge er nyt medlem af Danmissions bestyrelse

Danmission har fået tre nye bestyrelsesmedlemmer. Et af dem er den medicinstuderende Andreas Gammelgaard Lauritsen fra Toveshøj i Aarhus.

26 år og snart færdiguddannet læge. Formand for FDF og KFUM og KFUK’s internationale projekt med Danmission ”Minglabar Myanmar” og nu også bestyrelsesmedlem i den folkekirkelige organisation Danmission.

Andreas Gammel Lauritsen er vokset op med Danmission. Som barn rejste han på skitur og tog på sommerlejr med missionsorganisationens mangfoldige netværk og i 2011 deltog han med unge fra Mellemøsten og Tanzania i en Danmission-arrangeret work- and studycamp i Libanon under overskriften ”Dialog og Konfliktløsning”.

”Siden har jeg været meget optaget af dialog i forskellige sammenhænge, og jeg glæder mig til at arbejde for endnu mere dialog i Danmissions projekter”, siger Andreas Gammelgaard Lauritsen.

Ung ja. Men mindre vigtigt

Andreas Gammelgaard Lauritsen vil imidlertid nødig have, at der bliver lagt vægt på hans unge alder i hans fremtidige virke som bestyrelsesmedlem i Danmission.

”Jeg håber ikke, at jeg er blevet valgt, fordi jeg er ung. Men fordi, jeg har noget at bidrage med – noget, der er uafhængigt af min alder”, siger han.

Gennem sit engagement i FDF har Andreas Gammelgaard Lauritsen beskæftiget sig indgående med, hvordan frivillige inddrages i projektarbejde, engagerer sig og får ejerskab.

”Jeg vil gerne arbejde for, at en større del af Danmissions netværk inddrages og får mulighed for at tage ejerskab i projekter både hjemme og ude”.

Inde og ude

Danmissions nye bestyrelse blev sammensat på organisationens repræsentantskabsmøde d. 2.-3. september. Foruden Andreas Gammelgaard Lauritsen blev den 39-årige cand.theol. Louise Buch Viftrup og 52-årige Henning Kristensen, forstander på Blåkilde Efterskole, også valgt til bestyrelsen.

Læs om de to her:

Louise Buch Viftrup

Henning Kristensen

Andreas Gammelgaard Lauritsen blev opstillet af Marianne Bentsen fra Aalborg Stift, Ole Nørgaard fra Viborg Stift, Ellen Skov Birk, Anne Sofie Holm, Anne-Dorthe Bugge, Torben Tramm, Niels Uldall-Jessen, Lise Legarth, Lars Mandrup, Lars Thode Nielsen, Ruth Stenhøj og Johnny Rønved fra Aarhus Stift og Arne Mølgaard på vegne af Stiftsbestyrelsen i Haderslev Stift.

Ud af bestyrelsens træder den tidligere næstformand, sognepræst i Valby Sogn Hanne Lise Rosenberg, cand. pæd. i dansk Ellen Skov Birk samt musik- og kommunikationskonsulent Johannas Konstantin Neergaard.