Repræsentantskabsmøde 2017 med fredssang og nydannet bestyrelse

foto: Jon Spangsvig

Repræsentantskabsmøde 2017 med fredssang og nydannet bestyrelse

Tre nye bestyrelsesmedlemmer, nyt medlemskontingent og gode drøftelser af fordele og ulemper ved en ny netværksstruktur, hvor genbrugsråd og stiftsbestyrelser sammentænkes. Det var nogle af resultaterne på af Danmissions repræsentantskabsmøde, der lørdag blev indledt med palæstinensisk fredssang i Vindinge Kirke og afsluttedes søndag med pilgrimssalmen "Må din vej gå dig i møde".

Danmission har netop afrundet sit årlige repræsentantskabsmøde, der traditionen tro samlede repræsentanter fra hele landet til to-dages møde med udsigt over Storebælt, på Hotel Nyborg Strand. 291 repræsentanter sad de samlet ved rækkerne af borde, opstillet efter landets stifter. Fra Libanon gæstede den for nylig udnævnte præsident af Verdenssammenslutningen af Reformerte Kirker, den syriske præst Najla Kassab, og hendes mand, pastor Joeph Kassab, som er generalsekretær i Danmissions partnerorganisation, den Nationale Evangeliske Synode i Syrien og Libanon (NESSL). To repræsentanter fra Danmissions arbejde i Madagaskar deltog også i mødet fra begyndelsen med gudstjeneste i Vindinge Kirke til søndagens afsluttende andagt på Hotel Nyborg Strand, ligesom gæster fra Danmissions samarbejdsorganisationer FDF, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd var med.

Til Danmissions bestyrelse opstillede fire nye kandidater til tre ledige pladser. Efter afstemningen består bestyrelsen af følgende:

 • Peter Fischer-Møller, formand
 • Anne-Lise Klausen
 • Flemming Christensen
 • Henrik Bundgaard Nielsen
 • Mette Møbjerg Madsen
 • Niels Valdemar Vinding
 • Lone Primdahl Dolmer
 • Jørgen Thorø Lauridsen
 • Johannes Kühle
 • Louise Buch Viftrup (nyvalgt)
 • Henning Kristensen (nyvalgt)
 • Andreas Gammelgaard Lauritsen (nyvalgt)

Ud af bestyrelsen træder den hidtidige næstformand Hanne Rosenberg. Ellen Skov Birk og Johannes Neergaard er også trådt ud af bestyrelsen.

En efterskoleforstander, en teolog og en medicinstuderende

De tre medlemmer af bestyrelsen repræsenterer forskellige dele af Danmissions bagland. 52-årige Henning Kristensen er uddannet lærer, i dag efterskoleforstander med en diplomuddannelse i ledelse, gift med sognepræst Torill Nina Puntervold Kristensen og far til fire.  Henning Kristensen bor i Blåkilde ved Tarm.

39-årige Louise Buch Viftrup er bestyrelsens nye teolog, også med en diplomuddannelse i ledelse. På hendes opstillingsvideo, som blev transmitteret på storskærm under mødet, lod hun repræsentantskabet vide, at hendes hjerte banker for det interreligiøse arbejde.  Louise Buch Viftrup har været aktiv i IKON siden 1999, hun er mor til tre, bor i Aarhus og er ansat som boligsocial konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.

Bestyrelsens yngste medlem hedder nu Andreas Gammelgaard Lauritsen. 26 år gammel er han i færd med at færdiggøre sine medicinstudier i Aarhus, som han forventer af afslutte sommeren 2018. Siden 2014 har Andreas Gammelgaard Lauritsen været formand for FDF og KFUM og KFUK’s internationale projekt i samarbejde med Danmission, Minglabar Myanmar. Andreas Gammelgaard Lauritsen er forlovet og bor i Toveshøj, Aarhus.

Et ungdomskontingent

Danmissions bestyrelse indstillede til Danmissions repræsentantskab, at organisationen fremover opererer med to typer medlemskab: Et enkeltmedlem til 200 kroner om året og et ungdomsmedlemskab til 125 kroner – for medlemmer under 30 år.

Forslaget blev godkendt.

En ny netværksstruktur

Ved repræsentantskabsmødet 2016 blev forslaget om en “gennemtænkning af netværksstrukturen” (dvs. af den nuværende struktur med genbrugsråd, kredse og stiftsbestyrelser) stillet og vedtaget af Københavns Stift og Haderslev Stift.

Der blev nedsat et udvalg med repræsentanter fra genbrugsråd, stiftsbestyrelser og hovedbestyrelse. Udvalget skulle gennemtænke og nyformulere den eksisterende struktur for genbrug og netværk, således at der forud for dette års formandsmøde kunne fremlægges tanker og ideer for en fremtidig struktur med henblik på drøftelse og beslutning på repræsentantskabsmødet 2017.

I rådet har siddet:

 • 2 repræsentanter fra stiftsstrukturen: SuneHjertmannFrederiksen og Inge Lund
 • 2 repræsentanter fra genbrugsstrukturen: Mette Bjerregaard og Svend Erik Simmelsgaard
 • 2 medlemmer afDanmissionsbestyrelse: Hanne Rosenberg og Flemming Christensen
 • 2 medarbejdere: Linda Gamst Josefsen og Jørgen Skov Sørensen

Danmissions bestyrelse har i maj 2017 behandlet udvalgets anbefalinger, som de nu på repræsentantskabsmødet bad om en tilkendegivelse af.

En sådan positiv tilkendegivelse fik bestyrelsen af repræsentantskabsmødet. Men der arbejdes videre, så forslag til vedtægtsændring kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet 2018.

Albinoerne til debat  

På repræsentantskabsmødet gav relanceringen af Danmissions kampagne Fremtidsbørn anledning til debat. Det var særligt kampagnens fokus på børn med albinisme, der trak repræsentanterne på talerstolen med spørgsmål. For hvordan kan vi forsvare at samle ind til albinoer på Facebook? Hvor mange penge får det enkelte albinobarn, når kassen er gjort op?

De spørgsmål svarede blandt andre formanden, Peter Fischer-Møller, på :

“Der var meget, der var nemmere dengang, vi var med til at rejse kirker og drive skoler, sundheds-klinikker og bygge brønde. For der stod resultatet af vores arbejde helt konkret i mursten. Men når vi arbejder i dag, arbejder vi jo gennem kirkepartnere og andre. Det betyder imidlertid ikke, at arbejdet er blevet ringere. Tværtimod. Jeg vil påstå, at det er blevet bedre. Det, der er blevet sværere er at kommunikere om det. For vi har ikke længere nogen brønd, vi kan kigge ned i og tælle hver enkelt krone op,” sagde han.