Revisor godkender lotteriregnskab

"Vi har revideret lotteriregnskabet for perioden 15.03-15.05 2017, udvisende indtægter på 216.660 kr. og afholdte udgifter på 68.334 kr.", skriver Danmissions statsautoriserede revisor Peter Z. Skanborg.

 

 

Revisorens erklæring og det reviderede, godkendte regnskab kan hentes her: Erklaering-fra-revisor-og-revideret-regnskab-1

Det er  ifølge den uafhængige revisors erklæring, revisionspartnerselskabet Deloittes opfattelse, at lotteriregnskabet for perioden 15.03.2017 – 15.05.2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1301 af 15.december 2011.

Overskuddet er anvendt til formålet: Danmissions arbejde med projektet Fremtidsbørn.

Vinderen

Vinderen af Danmissions foråslotteri 2017 blev Marianne Hougaard Larsen, der er leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Hovedpræmien, som hun vandt, var i år et Supergavekort på 10.000 kroner til brug i flere end 150  fysiske og online butikker.

Næste lotteri er Årets Lucia Indsamling, som løber fra oktober 2017 til januar 2018. Fra oktober kan du købe lodder via vores webshop her