Danmission er ny strategisk partner for Udenrigsministeriet

Danmission er ny strategisk partner for Udenrigsministeriet

Ny aftale betyder anerkendelse af Danmissions rolle som trosbaseret udviklingsorganisation.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i dag offentliggjort, at Danmission er blevet udvalgt til at få en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet og DANIDA for perioden 2018-2021. Partnerskabsaftalen betyder, at Danmission i aftaleperioden vil modtage 15 mio. kr. om året til arbejdet i en række af Danmissions samarbejdslande.

Den kommende partnerskabsaftale indebærer en betydelig stigning i Danmissions bevilling fra Udenrigsministeriet, og Danmission ser den nye status som strategisk partner som en markant anerkendelse af mange års arbejde blandt fattige og udstødte i Asien, Afrika og Mellemøsten.

I sin vurdering af Danmissions ansøgning betoner Udenrigsministeriet bl.a. Danmissions unikke rolle som en trosbaseret organisation båret af værdier som ”tro, forsoning, dialog, værdighed, ansvarlighed og retfærdighed”.

”Vi er både glade og stolte over at modtage en sådan anerkendelse – både af vores dygtige medarbejderes indsats og ikke mindst af vores rolle som trosbaseret organisation. Det er et meget vigtigt skridt i retning af anerkendelsen af religion som en væsentlig faktor i udviklingsarbejdet i mange lande”, udtaler Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen. Han fortsætter:

”Vi ser nu frem til at kunne løfte dette arbejde yderligere i de næste fire år i et endnu tættere samarbejde med Udenrigsministeriet og vores partnere rundt om i verden”.

Danmission er blandt i alt 17 civilsamfundsorganisationer, der er blevet udvalgt til at få strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet. Udover den kommende partnerskabsaftale modtager Danmission et årligt tilskud på ca. 4,4 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til arbejdet i Mellemøsten via Dansk-Arabisk PartnerskabsProgram.

Foto: Bo Nygaard Larsen