Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2017

Danmissions repræsentantskab indkaldes til møde den 2. - 3. september 2017 på Hotel Nyborg Strand

Mødet indledes lørdag den 2. september med gudstjeneste i Vindinge Kirke, Nyborg, kl. 12:30. Selve repræsentantskabsmødet begynder samme dag kl. 15:00 på Hotel Nyborg Strand og slutter søndag den 3. september kl. 16:00.
 
Repræsentantskabsmødet er for de valgte repræsentanter og en række indbudte personer. Derudover er alle andre velkomne til for egen regning at deltage i mødet. Der vil være mulighed for overnatning på Hotel Nyborg Strand. Kontakt Danmission på danmission@danmission.dk eller på tlf. 39 62 99 11 for information om mulighed for deltagelse.

 

Forslag til behandling

Forslag til dagsordenen, forslag til vedtægtsændringer og forslag til bestyrelseskandidater skal være formanden for Danmission, Peter Fischer-Møller, i hænde senest den 23. juni 2017. Forslag skal være underskrevet at mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet.

 

Bestyrelsesvalg

I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der valg til Danmissions bestyrelse. I år er bestyrelsesmedlemmerne Hanne Rosenberg, Ellen Skov Birk og Johannes Konstantin Neergaard på valg. Hanne Rosenberg er villig til at modtage genvalg. Ellen Skov Birk og Johannes Konstantin Neergaard genopstiller ikke.