Kajal kæmper for menighederne i Bangladesh

Kajal kæmper for menighederne i Bangladesh

Efter sine teologistudier (støttet af Danmission) er Kajal Kumar Roy vendt tilbage til til sin hjemegn, hvor han cykler fra menighed til menighed for at hjælpe dem - især med søndagsskolearbejdet.

Kajal har fået det for intet … og vil gerne videre for intet

Af Jens Fischer-Nielsen, tidligere missionær i Bangladesh og aktiv i Danmissions Bangladesh-landekreds. Han fortæller her om Kajal Kumar Roy fra Bangladesh, som har studeret MA (kristendomsstudier) på det fælleskirkelige teologiske fakultet i Dhaka i 2 år – støttet af Danmission. Kajal Kumar Roy var allerede master i socialvidenskab, inden han begyndte. Han arbejder nu som menighedstræner og har særligt ansvar for søndagsskolearbejdet.

Kajal Kumar Roy blev døbt 25. december 2000. Som dreng var han hindu, men kom i søndagsskole og blev mere og mere optaget af det kristne budskab og fællesskab. Da han blev lidt større, kørte han rundt sammen med præsten (Komol pastor) til menighederne i Nilphamariområdet, hvor han bor. Han fortsatte som præstens frivillige medhjælper, samtidig med at han studerede på college i Nilphamari. For 3 år siden blev han menighedstræner i Danmissions MenighedsUdviklingsProgram i Bangladesh, LCDP, og for 2 år siden begyndte han uddannelsen som teolog.

Inden han begyndte på det teologiske studium, blev Kajal Kumar Roy spurgt, om han så ville komme tilbage og fortsætte som menighedstræner. Selvfølgelig! svarede han. Og han er nu tilbage og i gang med køre rundt på cykel til de små landsbymenigheder med opmuntring, undervisning og hjælp til aktiviteter alt efter de enkelte menigheders behov. Han har fået en opgave ud over det almindelige ansvar som menighedstræner: At inspirere og træne søndagsskoleledere i hele kirken.

 

Hvad fik du ud af at studere teologi to år på CCTB (Christian College of Theology Bangladesh)?

”Jeg lærte Gud bedre at kende og lærte at forstå Guds ord på et dybere plan. Og jeg er blevet klogere på Guds riges arbejde. Jeg tror også, at jeg er blevet bedre til at hjælpe mennesker med at vokse i troen og ”stå fast i stormen”. Det havde vi undervisning om … og man kan jo ikke vide, om vi kommer ud for forfølgelse på et tidspunkt.”

Hvad er det vigtigste du har lært?

”At lytte! Det er ofte bedre at lytte end at tale. I alle tilfælde skal man lytte før man taler. Man skal sætte sig ind i folks situation før man kan prædike, undervise eller give råd. CCTB har et slogan som lyder: Kom for at lære, rejs hjem for at tjene! Undervisningen lægger vægt på at udruste med lærdom, hjælpe os til et helligt liv og give redskaber, som kan bruges i menighedernes arbejde og til at plante nye menigheder … men det kan godt være svært at stifte nye menigheder. Mange vil gerne være kristne, men ofte spørger de: Hvad får vi ud af det? Og så er det ikke sikkert de vil alligevel, når de hører mit teologiske svar. De vil have noget håndgribeligt, men det kan jeg jo ikke love dem … og vil heller ikke.”

Hvad vil du bruge dit liv til?

Jeg ønsker at fremme Guds rige. Min egen kirke først. Men også til alle andre kirker. Jeg har fået det for intet, og vil give det for intet. Der er nogen som siger, at med de kvalifikationer jeg har, skulle jeg hellere forsøge at få en stor position frem for at være menighedstræner (shebok) til en lille løn (sponsorship). Sådan tænker jeg ikke. Jeg vil gerne arbejde for menighederne. Jeg har ikke læst teologi for at pleje min egen stolthed, men for at kunne give det videre, som jeg har lært. Jeg vil gerne være sand og retfærdig. Det vigtigste er at hjælpe menighederne til regelmæssigt at holde gudstjeneste og at etablere søndagsskoler. Og som noget nyt tror jeg, der brug for mandegrupper. Vi etablerer altid kvindegrupper, men mændene har faktisk endnu mere brug for fællesskab og hjælp til at fokusere på Gud.”

Er du nu færdig med at studere?

”Jeg vil gerne en gang læse videre til ”Master of Divinity”. Vi skal tænke på kirkens fremtid. Hvis vi sammenligner med andre kirker, er vi langt bagefter mht. uddannelse, lederskab og organisation. Vi kunne have været nået meget længere, hvis ikke vi havde haft en masse uoverensstemmelser i kirken. Men på et tidspunkt kommer vi ud på den anden side – og så er det godt, hvis nogle af os har en grundig teologisk uddannelse.”

 

Danmissions MenighedsUdviklingsProgram i Bangladesh:

LCDP udvikler ca. 110 menigheder og prædikesteder i det nordvestlige hjørne af Bangladesh. Det foregår gennem 13 menighedstrænere og en omfattende kursusvirksomhed.

Det gør menighedstrænerne konkret i landsbyerne:

Menighedstrænerne arbejder hver i 5-10 menigheder for liv og vækst. Indsatsen glæder både børn og voksne i menighederne og i de omliggende lokalsamfund. Det vigtigste er at lære folk at se, hvad Gud har givet dem, og hvordan de kan begynde der. Hjælp til selvhjælp, kan man kalde det. Hjælpen sker gennem besøg og arbejdsdage i menighederne.

  • Hjælper menighedsrådene at arbejde og administrere efter normen om ”Divine Administration” og lede ved at tjene
  • Hjælper med fælles gudstjenester og ledermøder for grupper af menigheder inden for et geografisk område, så de kan hjælpe og støtte hinanden
  • Opretter tjenestegrupper, søndagsskoler, ungdomsgrupper, kvindemøder m.v.
  • Hjælper med at finde lokale ressourcer til udvikling af landsbyerne
  • Hjælper med diakoni og evangelisation ud fra menighederne
  • Kapacitetsopbygning … over for alle, som kan påtage sig et ansvar.

Kurser

Menighedstrænernes arbejde suppleres af lederkurser – fx menighedsledere og ledere for kvindegrupper, søndagsskoler og ungdomsgrupper. I 2015 deltog 178. I 2016 lå tallet på deltagere 171 i foråret samt ca. 200 i efteråret. I 2017 har 175 allerede været på kurser i jan/feb.

Du kan støtte

MenighedsUdviklingsProgrammet kan støttes ved at sende en gave til Danmission mærket ”Projekt 1002” på giro nr. 6000398 eller bank: reg. nr. 4190 konto nr. 6000398.

Få besøg

MenighedsUdviklingsProgrammet styres af en frivillig projektgruppe i Danmark og en tilsvarende i Bangladesh. Hvis du vil have besøg fra den danske projektgruppe i din menighed/forening/klub, kan du henvende dig til nedenstående danske kontaktperson.

Det sker mens vi sover

Når vi vågner om morgenen, har de allerede været i gang 4-5 timer i Bangladesh. Kvalificerede og dedikerede menighedstrænere er pga. dette programs sponsorships i stand til på cykel/bus/rickshaw/motorcykel at komme rundt til menighederne med opmuntring, undervisning, forkyndelse, gode råd og medarbejderskab. Nogle steder er de bare rådgivere, andre steder må de selv stå for aktiviteterne. Bedst er det, hvis de får sat frivillige i gang med at bruge det, de har lært på et af programmets kurser. I nærmeste fremtid vil der blive afholdt ungdomskonference (april) for bl.a. søndagsskolelærere og ungdomsgruppeledere og derefter kristendomslejre (maj) med undervisning for elever i 5-10 klasse.