Kaw Mai tiltrådt som ny programkoordinator i Myanmar

Kaw Mai tiltrådt som ny programkoordinator i Myanmar

Danmissions nye programkoordinator i Myanmar er stærk både inden for teologi, internationale relationer og administration.

Danmission er glade for at kunne fortælle, at Kaw Mai er tiltrådt som vores programkoordinator i Myanmar.  Hun får base i hovedstaden Yangon og har ansvaret for at følge Danmissions arbejde i hele landet.

Kaw Mai kender Danmission godt i forvejen, da hun har haft stillingen som meddirektør hos vores mangeårige partner Judson Research Center (JRC), der er dialogcenteret på Myanmar Institute of Theology.

Kaw Mai har en bachelor i internationale relationer, en master i teologi samt en master i business administration. Både ifm. arbejde og uddannelse har Kaw Mai international erfaring, og hun har senest været udvalgt til at deltage i FN’s program for talentfulde kvinder arrangeret af det svenske udenrigsministeries udviklingsafdeling SIDA (Danida i Sverige) inden for temaerne kvinder, fred og sikkerhed.

Der er ingen tvivl om, at Danmission med Kaw Mai har fået en yderst kvalificeret medarbejder, som også har relevant kompetence og erfaring inden for dialog. Og det kan fortsat komme Danmission, og nu også flere af vores partnere, til gode.

Adspurgt om hvad hun ser mest frem til i sin nye stilling, svarer Kaw Mai:

”Jeg ser frem til at have et meningsfyldt engagement i opbygningen af Myanmar sammen med Danmission – et Myanmar, hvor jeg håber dialog bliver en kerneværdi, der praktiseres af hver burmeser på alle niveauer i samfundet.”

Kaw Mai er gift og har to børn.