PR- og kirkemennesket Michael Trinskjær er ny kommunikationschef i Danmission

PR- og kirkemennesket Michael Trinskjær er ny kommunikationschef i Danmission

Danmission har fået ny kommunikationschef.

Som ny chef for kommunikationsafdelingen i Danmission er den 51-årige kommunikationsmand Michael Trinskjær fra første dag optaget af, hvordan han kan hjælpe med at udbrede kendskabet til Danmissions arbejde.

”Vi er hverken Folkekirkens Nødhjælp eller Røde Kors. Men det arbejde, Danmission gør, er mindst ligeså værdifuldt, og det skal man turde prale af. Som frivillig skal man kunne identificere sig med det overordnede arbejde for kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse ude i verden – samtidig med, at der skal være en rolle herhjemme, som passer til det menneske, den enkelte frivillige er.”

Det handler for Michael Trinskjær med andre ord om at få bundet ude og hjemme endnu bedre sammen og få skabt en berettiget stolthed blandt de frivillige. En stolthed, der vil smitte af i de frivilliges netværk og styrke Danmission i konkurrencen med andre velgørende organisationer om de frivillige kræfter og privatindsamlede midler.

Fra Skovlunde Kirke over Honduras til Danmission

Som partner i et PR- og kommunikationsbureau har Michael Trinskjær de seneste 13 år levet af at rådgive offentlige såvel som private virksomheder og organisationer i strategisk kommunikation. Når han nu bliver ny kommunikationschef i en folkekirkeligt forankret organisation, trækker det tråde helt tilbage til hans opvækst i Skovlunde, hvor begge hans forældre var engagerede i den lokale kirke. Et engagement, der smittede naturligt af på sønnen.

Selv sad Michael Trinskjær i menighedsrådet i Adventskirken i Vanløse fra 2000 til 2010.

Den internationale linje i Danmissions organisation er heller ikke fremmed for den nye kommunikationschef, der forud for sine universitetsstudier, rejste til Honduras for at yde frivilligt socialt arbejde i et af Centralamerikas fattigste lande. Blandt børnene i en institution lærte han sig at tale spansk og tolkede sidenhen for amerikanske læger og tandlæger på flere af landets interimistiske hospitaler.

Michael Trinskjær har desuden en fortid som international konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd og sekretariatsleder i Landsforeningen Natur og Ungdom.

Base i Bagsværd

Med sin hustru Lisbeth Trinskjær, der er forstander på Ubberup Højskole, formand for Folkehøjskolernes Forening og KFUK’s Sociale Arbejde, har Michael Trinskjær tre døtre på hhv. 12, 14 og 20 år. Familien bor i Bagsværd og undværer for tiden den ældste datter, der i år arbejder ved den danske kirke i Sydney i Australien.