FORBØNSBREV FEBRUAR

FORBØNSBREV FEBRUAR

Kære alle sammen

I januar, februar og marts har Danmission besøg af fire unge cambodjanere, som rejser rundt i Danmark med Konfirmand Aktion. Det er igen i år fantastiske unge mennesker, som deler deres historie med konfirmander i hele landet. Lad os takke og bede for, at vi på den måde kan dele troen, og bed for, at Chima, Pov, Sana og Chinley må få et godt ophold i Danmark og rejse berigede hjem.

Med venlig hilsen

Birgitte N. Warming

teamleder for netværk i Danmission

 

Fra Tanzania v. Kirsten og Peter Buch

Kirsten er kommet ’hjem’ – alle hilser og er så glade. Tak Gud for, at mennesker og kirken herude synes at glæde sig over vor tilstedeværelse.

I den kommende uge får vi besøg af vores datter Astrid og hendes mand. Hun er lige blevet færdig som læge og får en tillykke-gave i form af en safaritur. Det har ikke meget med Gudsrigets liv og vækst at gøre, men vi er taknemmelige også for jeres forbøn for deres tur.

I søndags for en uge siden bad alle landets kirker om regn. Det kom. Kirsten og jeg blev overrasket af en ordentlig skylle hvor vandet plaskede ned, og parasoller fløj omkring os. Det var dejligt med regn, tak for forbøn for regn for Tanzania. Nu må I gerne bede for, at den forkølelse Kirsten pådrog sig ved, at vi stod drivvåde og ventede på, at det holdt op, også må holde op.

Men bliv endelig ved at bede for regn, vi tror ikke på, at tre dages regn kan redde høsten det kommende år.

Mbaya døde her for nylig. Han er en af skolens faste lærere. Jeg har skrevet mere udførligt om det i en blog. Bed for at det kristne livs håb både må være et vidnesbyrd for de ikke kristne omkring os og må være det bærende i de kristnes liv, så de ikke drages tilbage til førkristen årsagssammenhæng, præget af angst for dårlige varsler, åndsangreb eller trolddomskunster.

Tove Lind Iversen fra Danmissions presseafdeling kommer sidst på måneden sammen med Bo og Christoffer for at optage billeder og film fra Mwanza, bed for at det må blive et udbytterigt besøg for dem, og at de må få optaget noget godt materiale, der kan præsentere forholdene for alle jer derhjemme.

Bed for skolens økonomi, der stilles større og større krav til skolen om udstyr og bøger. Bed også om flere elever, det er også økonomi, de skal give afkald på arbejde og indkomst når de studerer.

Vi er stadig dybt taknemmelige over at vi ikke har været ramt af sygdomme eller ulykker. Tak Gud for det, det er ikke en selvfølge.

Kirsten og Peter Buch

 

Fra Mødestedet v. Thyra Smidt

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for både de frivillige og faste medarbejdere, som lægger et stort værdifuldt arbejde på Mødestedet. Vi beder om glæde i og kræfter til arbejdet. Fra begyndelsen af februar starter en ny socialrådgiver praktikant, Nour Abou El-Foul. Vi beder om, at de studerende må få et stort udbytte af deres praktik på Mødestedet.

Vi har fortsat brug for forbøn for flygtninge og asylansøgere. Vi beder om vilje til at hjælpe de mange, som har måttet forlade deres hjem og land. Vi beder specielt for Ameer, som den 15. februar skal for Flygtningenævnet.  Han har tidligere fået afslag 2 gange, men sagen er taget op igen, da han er i stor fare, hvis han sendes tilbage til Afghanistan. Han har de sidste mange år været aktiv kristen, og det er der ikke forståelse for i Afghanistan.

I den første uge af februar deltog Mødestedet i to arrangementer i FNs Interfaith Harmony uge. Torsdag den 2. feb. var der dialogaften på Mødestedet med Nanna Katrine Fafner, som var med på Danmissions dialoglejr i Libanon i 2016. Søndag den 5. feb. var der kirke/moskevandring på Vesterbro. Turen endte på Mødestedet, hvor Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev holdt et spændende oplæg.  Det var et meget positivt møde hvor kommune og kirke mødte hinanden. Der blev bl.a. lagt vægt på, hvor vigtigt det er med den retorik, der bruges, når man er uenige.

Mødestedets bestyrelse har lige haft bestyrelsesmøde: Vi beder for samarbejdet mellem Danmission og Vesterbro og Sydhavn Sogne. Vi beder om, at Mødestedets indsats må være til inspiration hos andre kirker og Danmission, som skal være med til at integrere og modtage såvel flygtninge som indvandrere. Mødestedet arbejder med alle Danmissions udfordringer: Fattigdom, kirke og dialog.

Tusind tak til både Vesterbro og Sydhavn sogne, som støtter Mødestedet med store økonomiske beløb.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får rundt i landet.

 

Fra Mellemøsten v. Maria Lindhardt

I lørdags indsamlede Danmark lidt mere end 90 mio. kroner til Danmarks Indsamlingen. Årets fokus er: ”Intet barn må sulte”. Der er fortsat børn i verden, som lever under kummerlige forhold og fra dag til dag kæmper for at finde mad og drikke.

Vi beder for, at Danmarks bidrag til kampen mod sult kan gøre en forskel for de børn, der trænger mest.

Vi takker for, at Danmission sammen med vores partnerorganisation FDCD (Forum for Development, Culture and Dialogue) er blevet udvalgt til at være en del af Danmarks Indsamlingens arbejde.

FDCD er baseret i Libanon, men har også et kontor i Damaskus i Syrien. FDCD driver tre børnecentre i Syrien. Her får børn dækket basale fysiske behov, men udover mad og husly er den psykosociale hjælp afgørende for de syriske børn. Børn, der er vokset op i krig, lider ofte af alvorlige traumer. Derfor består hjælpen også af mental støtte og omsorg.

Vi beder for, at arbejdet må være med til at hjælpe de syriske børn til en bedre fremtid og må give håb i et område, der fortsat er præget af uro og konflikt.

Vi takker for, at Danmission med hjælp fra Danmarks Indsamlingen kan være med til at støtte dette vigtige arbejde.

Den 22. februar skal Danmission afholde en stor konference sammen med vores partnere i Mellemøsten og Nordafrika. Konferencen afholdes i forbindelse med femårs jubilæet for et af Danmissions store projekter i Mellemøsten og Nordafrika: ”Ledere for interreligiøs forståelse”. Konferencen fokuserer på forebyggelse af ekstremisme gennem interreligiøs dialog.

Vi takker for, at Danmission gennem denne konference får mulighed for at dele vores erfaringer fra arbejdet med interreligiøs dialog med andre i Danmark, der interesserer sig for dialogarbejdet.

Vi beder for, at konferencen må gå godt, og at den kan bidrage til, at flere bliver opmærksom på relevansen og effekten af interreligiøs dialog i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme.

Vi beder for, at de af vores partnere, der skal deltage i konferencen, får en god og sikker rejse til og fra Danmark.

I marts går Maria på barsel, da familien venter en lillesøster til Liam. De vil være taknemmelige for, at i vil bede for dem i denne nye tid.

Det betyder, at der vil være lidt forandring i Danmissions MENA-team. Line Ramsdal, vil tage over for Maria i Libanon et par måneder og samtidig byder vi velkommen tilbage til Sofie Dahl Hansen, som skal være barselsvikar hjemme i Hellerup.

Vi beder for alle ansatte i vores MENA-team i denne forandringstid, både de gravide, de udsendte og nye og gamle på hovedkontoret.

 

Fra Asien v. Christa Lund Herum

Indien

Tak for

  • At Henrik Sonne Petersens og Peter Herums rejse til Indien forløb godt, og at vi har en god fornemmelse for, at det kommende arbejde med både Quo Vadis og EDC-I (Ecumenical Dialogue Centre) i Indien vil forløbe godt.

Myanmar

Tak for

  • At Danmissions partnerseminar for alle vores gode samarbejdsrelationer i Myanmar i Yangon fredag den 3. februar forløb godt og til inspiration for alle deltagere
  • Tak til Agnete Holm og Kaw Mai fra Judson Research Center for et godt organiseret og veltilrettelagt dialogseminar for en gruppe danske og burmesiske unge, buddhister, muslimer og kristne, der i 3 dage blev trænet i dialog og prøvede deres egen grænser og fordomme af i forhold til hinanden.

I den nordøstlige del af Myanmar, Kachin staten, hvor en stor del af befolkningen er kristne, har der været krigslignende tilstande de seneste måneder. Det er en årelang konflikt mellem regeringshæren og etniske grupper, som er blusset op igen, efter at regeringshæren er gået i offensiven. Desuden foregår der uhyrlige overgreb og brutale drab mod den muslimske minoritet i Rakhine State.

Bed for

  • at vores sædvanlige partnere i Kachin-området, WPN og Kachin Peace Network, er til stede med aktiviteter, da der er stort behov for hjælp til lokalbefolkningen, hvilket Danmission støtter ekstraordinært i øjeblikket.
  • at den kritiske situation ikke udvikler sig yderligere i det uroplagede område, og at den internt fordrevne del af befolkningen må finde tryghed og ro.
  • Bed for de forfulgte minoriteter i Rakhine og for den buddhistiske befolkning, som også lider under de svære tilstande

Bangladesh

Bed for

  • at de kommende LCDP-seminarer til styrkelse af menighederne i BLC alle må forløbe godt og give fornyet inspiration og velsignelse til kirkens arbejde ude i de lokale menigheder i Bangladesh.
  • at Jens og Elsebeth Fischer-Nielsens rejse og ophold i Bangladesh, under seminarerne, fortsat må gå godt. De har skrevet at det går godt og at de føler sig trygge. Vi ønsker dem et fortsat velsignet ophold i Bangladesh

Cambodia

Tak for

–  At det kommende Strategiarbejde med deltagelse af kollegaer fra Hellerup og Myanmar må forløbe godt og konstruktivt

 

Fra Tanzania v. Simon Schøler Kristensen

Tak for at Else Højvang er kommet godt til Danmark og bed for hende om en god begyndelse på tilværelsen i Danmark.

Tak for et godt partnermøde mellem Den Gassisk Lutherske Kirkes (FLM) nye topledelse og kirkens missionspartnere – herunder Danmission – i Antsirabe d. 26.-27. januar. Bed for den nye topledelse, at den må have hele kirken med i dens planer for kirkens fremtid.

Tak for den regn, der faldt i begyndelsen af februar her i Tanzania, og bed fortsat om mere regn. Efter mange måneder uden regn i mange regioner i landet er der fortsat stort behov for meget mere regn. Bed om visdom til myndighederne i denne situation.

Tak for, at det skrider fremad med alle de praktiske ting, der er forbundet med at nærme sig afslutningen på vores liv og arbejde her i Tanzania. Bed fortsat for de resterende praktiske ting i den forbindelse, at de må glide let og ikke fylde det hele. Bed for en god afslutning af arbejdsopgaver, arbejdsrelationer og de sidste par måneder i skolen for Samuel. Bed for fortsat evne til nærvær blandt folk her i Tanzania, indtil vi rejser i slutningen af marts. Tak for de mange gode opgaver, vi har og har haft her. Tak for gode relationer og rigt netværk.

Bed fortsat for Nkwenda Bibelskole i Karagwe stift, for et nyt fuldt hold bibelskoleelever, samt for udarbejdelsen af en treårig samarbejdsaftale mellem bibelskolen og Danmission.

Bed fortsat om flere elever til Sambava Bibelskole i Madagaskar og særligt om Guds indgriben, så der må komme en løsning på den mangeårige sag om personer, der uretmæssigt er trængt ind på kirkens jord rundt om bibelskolen og har bygget huse der.

Bed for FLMs Antsiranana-synoden der oplever, at muslimerne er i offensiven i deres område med byggeri og åbning af mange nye moskéer og også af en muslimsk skole i Ambilobe, som har ført til flytningen af mange elever fra FLMs og den reformerte kirkes skoler og over til den nye muslimske skole. Dette har fundet sted som følge af en offentlig melding fra kongen i den lokale Antakarana-stamme, som ikke har nogen formel magt, men stadig stor moralsk autoritet blandt Antakarana-folket. Bed for Antsiranana-synodens arbejde med mission blandt muslimer og herunder synodens sekretær for dette arbejde, pastor Claudin.