Danmission beholder sin DAPP-støtte

Kristne og muslimske religiøse ledere fra Libanon deltager på konferencen Interfaith Education for Intercultural Citizenship i København 2016.

Danmission beholder sin DAPP-støtte

Danmission er stolte af fortsat at være en del af Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, DAPP, efter at Udenrigsministeriet sendte programmet i udbud i efteråret.

Udenrigsministeriet har nu fordelt de i alt 700 millioner kroner under det nye Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP), der strækker sig fra 2017-2021 og er en videreførelse af Det Arabiske Initiativ (DAI). Pengene er fordelt til organisationer, der arbejder i Mellemøsten og Nordafrika, og Danmission er en af dem, der er blevet betroet støtte. Til arbejdet med bl.a. interreligiøs dialog og forebyggelse af voldelig ekstremisme og radikalisering, er Danmission over de næste fem år blevet bevilliget 22 millioner kroner.

Det betyder, at Danmission kan videreføre sit hidtidige arbejde i Mellemøsten.

”Vi er glade for, at religion og dialog bliver anerkendt i det nye DAPP-program, og vi glæder os til og er stolte af sammen med vores partnere at kunne fortsætte det vigtige og højaktuelle arbejde med at øge tolerancen og skabe fredelig sameksistens i – og imellem – Mellemøsten og Danmark,” siger Stine Baltzer Madsen, der er fagkonsulent for Mellemøsten i Danmission.

Støtten var ingen selvfølge

Det nye partnerskabsprogram blev sendt i udbud i oktober 2016 og afgjort med hjælp fra konsulentvirksomheden Cowi, der har vurderet organisationernes projekttilbud.

Siden 2011 har Danmission været blandt de elleve organisationer, der har modtaget støtte til projekter i MENA-regionen gennem DAPP. Men ingen har kunnet tage det nye programs bevillinger for givet. Flere af de organisationer, der i 2003 var med til at starte Det Arabiske Initiativ har som følge af udbudsrunden mistet deres støtte i det nye partnerskabsprogram.

Klik her og læs mere om Danmissions arbejde i Mellemøsten under DAPP.