Mellemøstlige kirker har brug for sparring med vestlige kirker

Mellemøstlige kirker har brug for sparring med vestlige kirker

Danmissions regionsleder mødes med mellemøstlige kirkeledere for at diskutere kirkernes rolle i et Mellemøsten præget af uro.

Af Maria Lindhardt, regionsleder for Mellemøsten

Hvordan forholder og støtter vestlige og mellemøstlige kirker sig til hinanden? Hvordan kan kirker i både øst og vest have en central rolle i brobygning og fredsskabelse?  Disse var nogen af de helt essentielle spørgsmål, der blev diskuteret på en nylig afholdt konference i Beirut, planlagt af FMEEC (Fellowship of Middle East Evangelical Churches).

Danmission deltog som mangeårig netværkspartner og som en del af de internationale organisationer, der bakker op om FMEECs vigtige arbejde med at samle de mellemøstlige evangeliske traditioner om fælles aktuelle og fremtidige udfordringer.

Diskussionerne kredsede om en ubalance i en ellers historisk stærk solidaritet, blandt andet på grund af den syriske krig og i høj grad på grund af de aktuelle migrationsudfordringer som mange vestlige lande står overfor. De mellemøstlige kirker føler sig i nogen grad glemt af deres vestlige forbundsfæller, og dette styrker en stigende følelse af isolation og sårbarhed hos de mellemøstlige kirkelige samfund.

Der er stort behov for kapacitetsopbygning og for at træne de mellemøstlige kirker i at tage aktivt del i styrkelse, samling og genopbygning af deres egne samfund. Her kan de vestlige kirkepartnere spille en helt central rolle, specielt når det handler om Syrien og Irak. Dette er lige nu langt vigtigere end den traditionelle finansielle støtte og kan bidrage til at de mellemøstlige kirker på længere sigt også kan genopbygge deres egen rolle og virke i Mellemøsten. En sådan fælles indsats fordrer en fortsat og styrket dialog mellem øst og vest og en villighed til at investere tid og kræfter i de mellemøstlige kirker som partnere i fredsskabelse og samfundsopbygning.

I Mellemøsten støtter Danmissions kirke og dialogarbejde bl.a. kirkeudvikling, kapacitetsopbygning og interreligiøs dialog, altid i tæt samarbejde med vores kirkepartnere i henholdsvis Syrien og Libanon.