Appel fra Danmissions partner i Syrien: Hjælp børn med krigstraumer

Appel fra Danmissions partner i Syrien: Hjælp børn med krigstraumer

"Krigen har såret børnene - også på sjælen," skriver Danmissions partner i Syrien, som be'r om støtte til at hjælpe de traumatiserede børn, der risikerer at ende som selvmordsbombere eller soldater i de voksne krig.

Kære alle, som støtter Danmissions arbejde 

Jeg vil gerne fortælle historien om de sårbare børn i Syrien, som lige nu lider af krigstraumer. Jeg fortæller den, fordi jeg ser gadebørn i smerte, traumatiserede flygtningebørn og hundredvis af forældreløse, der er blevet fremmede i deres eget land. Det er den elendighed, som Forum For Development, Culture and Dialogue (FDCD) har været vidne til og vil gøre noget ved.

Vores store udfordring er, hvordan vi hjælper børnene, så de får livsånden tilbage og giver dem en følelse af sikkerhed. Hvordan vi giver dem den barndom og menneskelighed, som de har mistet midt i en grusom krig, tilbage. Børnene har nemlig ikke kun akutte fysiske behov såsom mad og tag over hovedet; traumatiske chokoplevelser efterlader også børnene med mentale behov, som de akut mangler hjælp til.

Krigen har såret børnene – også på sjælen. Det har gjort nogle af dem til brugbare værktøjer i hænderne på militante grupper. Børn bliver hjernevasket til at være selvmordsbombere, mens andre bærer våben og kæmper de voksnes krig.

Hjælper 900 børn

FDCD driver tre børnecentre for børn mellem 8 og 13 år. Centrene ligger i den muslimsk-dominerede by Deir-Attieh med mange interne flygtninge, i den syrisk-ortodokse by Saddad, som flere gange er angrebet af IS, og i hovedstaden Damaskus, hvor medarbejderne flytter rundt for at nå flest mulige børn.

Vores nye børnecentre, som driver takket være støtte fra Danmission, fokuserer især på at dække behov hos børn, der ikke selv er rustede til at forstå og tage sig af følgerne af krigen – det gælder fysiske, men ikke mindst psykiske behov. Børnene mangler beskyttelse, hvilket konstant sætter deres liv på spil, så det prioriteter vi højt.

Mange af de børn, som vi opsøger, er forældreløse, og kun de heldige har fundet herberger eller børnehjem at søge ly hos. Andre er blevet gadebørn, der manipuleres og misbruges af bander. De overlever som tiggere eller tyve. Flygtningebørnene får ingen undervisning, og de har mistet deres identitet og mangler mening med livet. Selv børn, der stadig er sammen med deres familier, lider under traumer efter bombardementer og uhyrlige oplevelser. Alle har de brug for omsorg og psykosocial støtte.

Gennem børnecentrene rækker vi ud til mindst 900 børn og deres familier – hvis de har familie. Vi når i alt cirka 2700 mennesker. Vi samler børn fra børnehjem og herberger, gadebørn og børn fra internt fordrevne familier sammen med få børn fra værtsbyen. Børnene får hjælp til bearbejde traumer og håndtere posttraumatisk stress, samtidig med at deres selvværd genopbygges, men de lærer også om venskaber, tolerance og fred, så disse livsvigtige værdier igen kan blive en del af deres fundament. Vi tager fat på de basale behov. Og tror på, at vi ved at “investere” i børnene kan være med til at skabe et samspil børnene imellem – på tværs af forskellige religiøse, etniske og geografiske baggrund. Det vil ikke kun være til gavn for børnene, men også for deres forældre og resterende samfund, fordi det styrker sociale sammenhold og sammenhængkraften i det splittede syriske samfund.

Når legen er blodig alvor

Under planlægningen af børnecentrene var vi sammen en internt fordrevet familie i byen Deir-Attieh. Her råbte en mor pludselig højt: ”Jeg be’r jer – bring mine børn til fornuft. Lær børnene igen at opføre sig som mennesker. De slås konstant med hinanden og hader alle, de ikke kender. Jeg be’r jer – hjælp dem med at få lidt af den barndom tilbage, som krigen har taget fra dem”.

Moren, der er flygtet fra kampene i Aleppo, fortalte, hvordan børnene i byen legede krig fx ved at kaste sten på hinanden. For mindst ét barn blev legen blodig alvor – han blev ramt i panden med en sten og døde på stedet.

Så det er helt altafgørende, at vi også tager os af børnenes mentale behov og deres sikkerhed. Det er Guds kald, at vi skal gribe ind! Det er vores næstekærlige og medmenneskelige værdier, som skal få os op ad stolene. Hvis vi hjælper disse børn, er det vores klare overbevisning, at de kan overkomme deres traumer og leve et normalt liv, opføre sig sundt, tale sammen på en fredelig måde og være integrerede i deres egne omgivelser, så de kan være med til at genskabe et godt socialt sammenhold i et ellers nu splittet og krigshærget samfund.

Af hjertet tak for jeres støtte og forbøn.

De bedste hilsner fra Riad Jarjour, leder fra FDCD 

Fakta: 
Danmission støtter børnecentre i Syrien, som drives af vores partner FDCD. Det gør vi bl.a. med de penge, vi får fra Danmarks Indsamling 2017.