Religion tages alvorligt i ny dansk udviklingsstrategi

Religion tages alvorligt i ny dansk udviklingsstrategi

Danmission roser Danmarks nye udviklingsstrategi, som inddrager religion og religiøse ledere i kampen for at skabe udvikling og sikkerhed. Strategien blev vedtaget i dag af et stort flertal i Folketinget.

”Det er meget positivt, at Danmarks nye udviklingsstrategi anerkender, at religiøse ledere og institutioner spiller en vigtig rolle i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning rundt om i verden. Dermed bekræfter strategien også, at religion er en vigtig del af løsningen, når vi arbejder for at forebygge ekstremisme og løse konflikter,” siger Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

I den nye strategi står blandt andet, at:

“Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for mange samfunds udvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning. Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige, religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.”

“Voldelig ekstremisme ødelægger udviklingsmuligheder lokalt og regionalt og udgør samtidig en reel risiko for at påvirke den danske samfundsudvikling. Afhængig af den lokale kontekst, kan fremme af god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder, indsatser for inter-religiøs dialog, uddannelse samt jobskabelse være effektive og langsigtede midler til at modgå en sådan udvikling.”

Danmissions generalsekretær fremhæver:

Religion er afgørende for 80 procent af verdens befolkning – både i hverdagens beslutninger og handlinger og som etisk pejlemærke. Derfor giver det rigtig god mening at indtænke religion og religiøse aktører i løsningerne, både vi taler udviklings- og sikkerhedspolitik.”

I forhold til udvikling og nødhjælp har religiøse aktører ofte stor indflydelse og mulighed for at nå befolkningsgrupper i fx marginaliserede områder. Kirker og moskeer har typisk en infrastruktur, der gør, at de ofte er de første til at reagere i en humanitær krise og fortsat er der, når krisen er løjet af. Særligt i lande, hvor statslige institutioner er svage eller sat ud af spil pga. konflikt eller krig, oplever man, at religiøse institutioner tager over.

I den nye udviklingsstrategi står der, at Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for samfundsudviklingen både i forhold til dialog, fred og forsoning, men også når det gælder muligheden for at håndtere værdimæssige, religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.

”Det er netop det arbejde for dialog, fredelig sameksistens og udvikling, som Danmission gennemfører i blandt andet Myanmar, Tanzania og Mellemøsten, hvor vi i samarbejde med forskellige lokale religiøse aktører sigter på at skabe både øget religiøs tolerance og udvikling,” siger Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.