Danmission sørgede for gode nyheder til morgenrejsende

Igen i år var frivillige og ansatte på gaden fra tidlig morgen for at fortælle, om at indsatsen i verdens udviklingslande nytter.

“Jeg siger, da ikke nej til en avis med verdens bedste nyheder og en morgen-juice,” sådan lød reaktionen fra flere morgenrejsende på Hellerup Station og på Sankt Hans Torv i Københavns, hvor frivillige og ansatte hertil morgen delte aviser med gode nyheder fra verdens udviklingslande og juice ud. Danmission er sammen med cirka 100 danske organisationer og 100 danske virksomheder en del af nyhedskampagnen Verdens Bedste Nyheder, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på, at der sker fremskridt i verdens udviklingslande på trods af, at medierne har en tendens til kun at skrive de negative historier.

joergen-skov-soerensen-vbn-2016-uddeling

Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen stod tidligt op og delte gode nyheder ud på Hellerup Station.

Danmissions generalsekretær var på Hellerup Station for at dele aviser ud til de morgenrejsende:

”I Danmission vil vi gerne være med til at løfte den store opgave det er, at formidle resultaterne af vores udviklingsarbejde til de danskere, der støtter, og alle andre herhjemme, som er parate til at lytte. Verdens Bedste Nyheder er et kærkomment initiativ, der på pædagogisk vis hjælper os med den opgave”, siger Jørgen Skov Sørensen.

I år har kampagnen særligt fokus på de 17 Verdens Mål, som alle verdens nationer har vedtaget, og som bliver kaldt den mest ambitiøse plan for den globale udvikling nogensinde.

vbn-2016-skt-hans-torv

På Sankt Hans Torv I København delte Danmission Unge gode nyheder og juice ud.

Fakta om Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.

I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Vi er en non-profit organisation, og vores midler kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag.

vbn-2016-uddeling