Endnu et vellykket repræsentantskabsmøde

Genvalg, nyvalg, godkendte vedtægtsændringer, debatter og drøftelser. Danmissions årlige repræsentantskabsmøde er veloverstået.

På Danmissions årlige repræsentantskabsmøde, der sidste weekend løb af stablen i Nyborg, skulle tre pladser i bestyrelsen besættes. Det blev til genvalg for Jørgen Thorø Lauridsen og Lone Primdahl Dolmer, mens Johannes Kühle er nyt bestyrelsesmedlem.

Danmissions bestyrelse består nu af følgende:  

Peter Fischer-Møller, formand

Hanne Rosenberg, næstformand

Anne-Lise Klausen

Ellen Skov Birk

Flemming Christensen

Henrik Bundgaard Nielsen

Johannes Neergaard

Mette Møbjerg Madsen

Niels Valdemar Vinding

Lone Primdahl Dolmer

Jørgen Thorø Lauridsen

Johannes Kühle

Johannes

Bestyrelsens helt nye medlem, Johannes Kühle, der er sognepræst i Abildgård Sogn i Frederikshavn, ser frem til bestyrelsesarbejdet:

Jeg ser Danmission som en uundværlig organisation for vores kirke til fremme af den mission, som Gud har kaldet os til at deltage i til glæde for alle folk. Det formål vil jeg gerne arbejde for,” siger 65-årige Johannes Kühle, hvis menighed i gennem en årrække har været udsendende menighed for missionærer i både Tanzania og Cambodja.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Henrik Damgren og Carsten Dybkjær valgt.

Lokale strukturer skal nytænkes

Under repræsentantskabsmødet blev det besluttet at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra genbrugsråd, stiftsbestyrelse og hovedbestyrelse, der skal gennemtænke og nyformulere den eksisterende struktur for genbrug og netværk. Der er behov for at undersøge om strukturen skal ændres, da genbrug de senere år har vokset sig stærkere, mens de lokale kredse er blevet færre og svagere. Sådan lød argumentet fra stiftsbestyrelsen i Haderslev Stift, der stillede forslaget. Det nye udvalg, der endnu ikke er nedsat, vil præsentere deres anbefalinger på repræsentantskabsmødet i 2017.

stemmeafgivelse

Medlemmer af Danmission kan vælges til repræsentantskabet  

Bestyrelsens stillede forslag om at ændre i vedtægterne, så det ikke længere er et krav, at man skal være medlem af folkekirken for at blive en del af repræsentantskabet. Forslaget blev vedtaget. Med forslaget ønskede bestyrelsen at åbne for, at frivillige i fx Danmission Genbrug, der ikke er medlem af folkekirken eller et andet kirkesamfund, kan engagere sig i repræsentantskabet. For at blive en del af repræsentantskabet kræves det dog, at man er medlem af Danmission.

Ambassadører til debat

På repræsentantskabsmødet gav valget af erhvervskvinden Stine Bosse og den muslimske debattør Saliha Marie Fetteh, som ambassadører for Danmission, anledning til debat. Nogle undrede sig over valget af en muslim, der har konverteret fra kristendommen. Danmissions formand Peter Fischer-Møller understregede, at der er fuld opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte samarbejdet med de to ambassadører, men at bestyrelsen vil undersøge, om ambassadør-titlen skal erstattes med en anden.

“Grundlæggende handler det at være ambassadør om at stå til tjeneste for en sag. En ambassadør er en fortaler, og normalt er vi jo meget glade, når folk vil tale godt om vores arbejde,” siger Peter Fischer-Møller.  Han og bestyrelsen mener ikke, at det er et problem, at Saliha Marie Fetteh er konvertit:

”Jeg har ikke læst eller mødt Saliha som en, der har vendt kristendommen ryggen. Hun er til gengæld gået frit ind og har talt godt om Danmissions arbejde,” mener Peter Fischer-Møller.

Budget, årsberetning, handlingsplan 2017, strategi og vedtægtsændringer godkendt 

Repræsentantskabet bød selvfølgelig også på formandens beretning, fremlæggelse af årsregnskab 2015, præsentation af handlingsplan for 2017 og godkendelse af budget for 2017 samt fremlæggelse af Danmission generelle strategi for arbejdet for 2017-2022. Alt blev godkendt af repræsentantskabet. Desuden blev en række kosmetiske og sproglige vedtægtsændringer vedtaget.

Formand repræsentanskabsmøde 2016  Læs formandens beretning – klik her

Klik på linket her og se alle – vedtægtsændringer og bestemmelser.

 

 

 

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen