Danmissions høringssvar om ny udviklingsstrategi

Danmissions høringssvar om ny udviklingsstrategi

I dag udløber fristen for høringssvar til udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmission opfordrer politikerne til at have fokus på de religiøse aktørers rolle i forhold til fred, udvikling og nødhjælp.

”I Danmission er vi glade for, at udviklingsministeren anerkender det store behov for fokus på fred under FN’s Verdensmål 16. Fred og stabilitet er altafgørende, når vi skal skabe bæredygtig udvikling i et land,” siger Danmissions generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, om udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi.

”Religion og religiøsitet er yderst vigtigt for langt størstedelen af verdens befolkning. Vores erfaring viser, at religiøse aktører kan spille en særlig rolle i forhold til at skabe og opretholde fred. Derfor mener vi, at det er helt afgørende, at vi i udviklingsarbejdet ser religion og religiøse aktører som en del af løsningen.

Danmission er særligt godt rustet til denne opgave, fordi vi har lang erfaring med og tradition for at samarbejde med kirker og kirkelige organisationer. Partnerkirkernes gennemslagskraft og netværk, der når helt ud i de yderste dele af et samfund, er helt centralt for det udviklingsarbejde, Danmission udfører.”

Læs Danmissions høringssvar her: OK Danmissions høringssvar

I forbindelse med høringssvaret skrev Jørgen Skov Sørensen forleden en kronik i Kristeligt Dagblad. Læs den her

Fælles høringssvar

Styregruppen for netværket for Religion & Udvikling (Danmission, ADRA, Dansk Missionsråd, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Folkekirkens Nødhjælp) og Caritas har også indsendt et fælles høringssvar, hvor vi bl.a. foreslår at følgende tilføjes strategien:

”Religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i det globale syd. Danmark anerkender den store rolle, som religion, religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udvikling, og de deraf følgende muligheder, der ligger i samarbejdet med trosbaserede organisationer og religiøse fællesskaber i udviklingsarbejdet i det globale syd”.

Læs Religion & Udviklings høringssvar her: OK Fælles høringssvar

Læs udkastet til ny udviklingspolitisk og humanitær strategi her: Strategien

Vil du læse de øvrige høringssvar efter fristens udløb – klik her