Kronik: Regeringen skal medtænke religion!

Kronik: Regeringen skal medtænke religion!

"Det er helt afgørende, at de religiøse aspekter medtænkes i Danmarks nye strategi for udviklingspolitik og antiradikalisering, som regeringen netop nu har i høring," skriver Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen i en kronik i Kristeligt Dagblad.

“Religion generelt spiller en meget større rolle i de samfund, der primært sigtes på i den udviklingspolitiske og humanitære strategi, end vi er vant til det i vore vestlige samfund,” påpeger Jørgen Skov Sørensen, Danmissions generalsekretær i en kronik i Kristeligt Dagblad. Og netop derfor er det helt afgørende, at de religiøse aspekter medtænkes i Danmarks nye udenrigspolitiske strategi.

“Sagen er den, at mens vi, når det handler om lovfæstet religionsfrihed, har politiske og juridiske instrumenter, der kan aktiveres, er vi, når det kommer til religiøs tolerance, i en helt anden boldgade. Vi er her inde at røre ved teologiske spørgsmål og præferencer. Religion er af natur en vanskelig regulerbar størrelse, ja, ofte må vi konstatere, at nogle anvender religion og religiøse læresætninger som et decideret modstykke til sekulær lovgivning. Religiøs tolerance lader sig derfor i ringe grad regulere via jura og internationale konventioner.

Det er her, den ofte gengivne sandhed om religion som både en del af problemet og en del af løsningen kommer ind i billedet. Når vi står over for udfordringer, som er skabt af religiøse læresætninger, kan vi ikke se bort fra samme religiøse læresætninger, hvis vi vil gå op imod disse udfordringer. Oplever vi således religiøst betinget intolerance, er det ikke jura og konventioner, som alene er løsningen. Der skal arbejdes med religionens rolle, selvforståelse og teologi.”

Klik her og læs hele kronikken