Kirker skal beskytte skoven i Cambodja

Kirker skal beskytte skoven i Cambodja

Danmission inddrager lokale kirker i indsatsen for at beskytte den truede Prey Lang skov i Cambodja.

Omsorg for skaberværket er et kristent anliggende. Det gælder også i Cambodja, hvor der foregår en omfattende illegal skovhugst. Derfor har Danmission og den lokale partner Peace Bridges Organization (PBO) ansat en cambodjansk teolog, der skal inddrage lokale kirker i arbejdet for at beskytte skoven.

Teologen, Sokly Leoung, der er uddannet på det Lutherske seminarium i Hong Kong, arbejder tæt sammen med de andre ansatte i PBO.

Sokly Leoung rejser nu rundt for at besøge de kirker, der ligger tæt på skoven. Han skal støtte kirkerne i at opbygge et netværk af kirker og kristne. Han har netop besøgt Sandan distrikt, som ligger tæt ved skoven og fortæller:

“Jeg holdt møde med tyve præster og ledere fra omkring ti kirker. De var så glade for fællesskabet, og det vi snakkede om. Jeg talte med dem om miljøet og kirkens rolle. De delte deres perspektiver på at tage vare på miljøet”.

Sokly Leoung

Sokly Leoung står i spidsen for et nyt arbejde i Cambodja, der skal inddrage de lokale kirker i indsatsen for at beskytte den truede skov.

De kirker som Sokly Leoung ind til videre har besøgt har alle været opsatte på at blive en del af det nye netværk, som kommer til at hedde Network of Churches and Christians (NCC). Planen er, at netværket bl.a. skal være en af det patruljerings-arbejde, som PBO står bag for at beskytte skoven mod illegal skovhugst.

“Netop fordi PBO er en kristen organisation er det muligt at bygge broer mellem kirkerne og arbejdet med skovbeskyttelse,” siger Sokly Leoung, der allerede har fået positive tilbagemeldinger fra de kirker, han har besøgt – mange vil gerne deltage i kurser og lære mere om fredsskabelse.

LÆS MERE OM DANMISSIONS ARBEJDE I CAMBODJA – KLIK HER 

På sigt skal kirkerne dog også arbejde med skovbeskyttelse på deres egen måde med afsæt i de idéer og ressourcer, som de måtte have. Det fortæller Danmissions udsendte i Cambodja, Anne Mette Jürgensen, der arbejder med kirkeudvikling i landet.

“Prey Lang skoven dækker et stort område og omfatter fire provinser i Cambodja. Hvor mange kirker der faktisk befinder sig i nærheden af skoven er endnu uvist, da mange af de mindre kirker i provinsen ikke har kontakt med hinanden. Det bliver en del af Soklys arbejde at rejse til andre provinser og distrikter for at inddrage flere kirker og præster. Han skal også opbygge et nationalt kristent netværk og udbrede kendskabet til den illegale skovhugst, samt forklare hvorfor det ikke bare er et anliggende for kirken at frelse sjæle, men også at redde træer,” siger Anne Mette Jürgensen.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE FOR AT BEVARE GUDS SKABERVÆRK:

Støt nu