Skolebøger skal bekæmpe stereotyper

Skolebøger skal bekæmpe stereotyper

En delegation af religiøse ledere og eksperter fra Libanon har netop besøgt Danmark for at deltage i et seminar, der satte fokus på, hvordan religionsdialog og medborgerskabsundervisning kan være med til at skabe sammenhængskraft i samfundet. Seminaret er et samarbejde mellem Danmission og vores libanesiske partnerorganisation Adyan.

 

Det er noget af et særsyn, når en gruppe libanesiske religiøse ledere går ned ad Strøget iført lange gevandter og farvestrålende hatte. Det er nemlig ikke hver dag, at man ser både sunni, shia, græsk-ortodokse og katolske gå side om side – hverken i Danmark eller i Libanon. Men denne gruppe kender efterhånden hinanden godt og har arbejdet sammen siden 2013 om at udvikle undervisningsmateriale med fokus på interkulturelt medborgerskab i Libanon.

Under overskriften Interfaith Education for Intercultural Citizenship (IIC) – Interreligiøs uddannelse i interkulturel medborgerskab – har gruppen sammen med fagpersoner inden for undervisning arbejdet sammen om at udvikle en serie lærebøger om interkulturelt medborgerskab. I fællesskab har de identificeret værdier, der går på tværs af de store religioner, og med disse værdier som grundlag for medborgerskabet sætter de fokus på lighederne frem for forskellene.

”Visionerne bag det tværreligiøse undervisningsprojekt er at promovere en interkulturel og inkluderende forståelse af begrebet medborgerskab i Libanon. Gruppen af eksperter og repræsentanter fra forskellige religiøse institutioner i Libanon har sammen udviklet undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab, og disse bliver nu brugt på skoler overalt i Libanon. I forlængelse af bogudgivelserne er lærere blevet trænet i, hvordan de kan inkludere andre religioner i deres undervisning,” fortæller programkoordinator for Mellemøsten hos Danmission, Stine Baltzer Madsen.

Seminaret fandt sted i København 6.-9. maj, hvor deltagerne bl.a. besøgte Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, Danmissions værested for flygtninge og indvandrere kaldet Mødestedet samt Imam Ali Moskeen. Dr. Fadi Daou and Dr. Nayla Tabbara fra Danmissions partnerorganisation, Adyan, deltog desuden i en debat på Københavns Universitet i forbindelse med Himmelske Dage. Her debatterede de sammen med professor Peter Lodberg og imam Naveed Baig under overskriften ”Hvor er religionsteologien i dag?”

Danmark kan lære af Libanon

Seminaret sluttede af med et møde på Christiansborg om ’Religionens rolle i bekæmpelsen af polarisering i vores samfund’. Her deltog blandt andet politikerne Zenia Stampe (R) og Daniel Toft (S). Under mødet understregede Zenia Stampe, at vi i Danmark har brug for mere interreligiøs dialog i takt med, at der kommer flere flygtninge til landet:

”Jeg mener, at vi i Danmark kan lære meget af Libanon, som er et samfund bygget op af mange kulturer og religioner, og hvor der er tradition for at mødes i dialog,” påpegede Zenia Stampe.

Zenia Stampe med kristne og muslimske ledere fra Libanon.

Zenia Stampe med kristne og muslimske ledere fra Libanon.

I Libanon bor der ca. 5 millioner mennesker på et areal mindre end Jylland. Her lever 18 anerkendte religiøse samfund side om side, og derudover anslås det, at Libanon har modtaget flere end 2 millioner syriske flygtninge i løbet af de seneste år.

”I Libanon findes der ikke et nationalt pensum for religionsundervisning, og derfor modtager børn og unge ofte undervisning udelukkende med afsæt i den specifikke religiøse tradition, som deres familie kommer fra. Med IIC-materialet ønsker vi at være med til at skabe et alternativ, som promoverer en fælles libanesisk identitet, som kan rumme alle religioner og kulturer,” fortæller Stine Baltzer Madsen fra Danmission.

Under mødet på Christiansborg, hvor både politikere, eksperter og civilsamfund var repræsenteret, understregede politikeren Daniel Toft samtidig religions betydning, når det kommer til integration og ekstremisme:

”Mange danskere har ikke et særligt nært forhold til religion, og vores skepsis over for religion kan sommetider forårsage polarisering og hindre integration af flygtninge i landet. En bedre forståelse af religion vil desuden gøre os bedre til at bekæmpe religiøs ekstremisme,” siger Daniel Toft.

I panelet deltog også den danske imam, Naveed Baig, der ligesom Zenia Stampe lagde vægt på, at vi i Danmark skal lade os inspirere af libaneserne:

”Hvis vores undervisningsmateriale i skolerne præsenterer religiøse stereotyper, vil det påvirke vores syn på ’de andre’. Derfor har vi i Danmark brug for repræsentanter i skolerne, som kan introducere elever til forskellige religioner – ligesom det gøres med undervisningsmaterialet, som er udviklet gennem IIC projektet,” understreger Naveed Baig.

I forbindelse med seminaret fik de muslimske deltagere også mulighed for at opleve, hvad der foregår i en dansk folkekirke. For både kristne og muslimske ledere sad på kirkebænkene til en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Her blev der prædiket af Danmissions dialogkonsulent og præst Agnete Holm samt den syriske pastor Hadi Ghantous.

Kristne og muslimske ledere på besøg hos Danmission i Hellerup. Det er også en god mulighed for at fortælle, hvem Danmission er, og hvad vores opgave er. Foto: Dalia Mokdad

Kristne og muslimske ledere på besøg hos Danmission i Hellerup. Det er også en god mulighed for at fortælle, hvem Danmission er, og hvad vores opgave er. Foto: Dalia Mokdad

Læs mere om Danmissions dialogarbejde her:

FAKTA OM IIC

IIC – Interfaith Education for Intercultural Citizenship – er et samarbejdsprojekt mellem Danmission og libanesiske Adyan, der er støttet af Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ.

Målet med projektet er at promovere en interkulturel og inkluderende forståelse af begrebet medborgerskab. Deltagerne er repræsentanter fra forskellige religiøse institutioner i Libanon, der samarbejder om at lave en håndbog om medborgerskab til brug i skolerne i Libanon. De mødtes første gang i maj 2013 til et seminar i Beirut.

Adyan er en interreligiøs organisation, der arbejder for at styrke relationen mellem religiøse grupper i Libanon og i den arabiske verden. Adyan blev etableret i 2006 og har siden 2010 haft et tæt samarbejde med Danmission. Adyan arbejder især for at øge bevidsthed og viden om religiøse og interreligiøse emner, især inden for pluralistiske samfund.

Citat: “Each religion has a melody and rhythm, and it is important that someone can change these melodies into a symphony.” Sheikh Ousama Haddad

Citat: “The value in accepting others only achieves its potential if the other has the ability to understand. Nationality is the binding umbrella that provides mutual understanding across peoples and societies. Fr. Nicholas Smeira