Danmission er med til at plante håb

Danmission er med til at plante håb

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 planter Danmission træer i Cambodja, som en del af kampagnen "Plant Håb".

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther hamrede 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til reformationen og ændrede den kristne kirke i Europa. En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen?”. Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag”. Og netop med afsæt i det citat er Danmission gået sammen med Grøn Kirke (under Danske Kirkers Råd) og Folkekirkens Nødhjælp om at opfordre til, at vi både i Danmark og ude i verden sætter tydelige synlige og varige håbstegn ved helt konkret at plante træer.

I Danmissions missionssyn lyder det, at vi skal “tjene medmennesket og samfundet, så alle kan leve et værdigt liv” – og det betyder også, at vi skal tage godt vare på de naturressourcer, vi råder over. Det mener Jørgen Skov Sørensen, der er generalsekretær i Danmission: “Som mennesker har vi en forvalteropgave, Gud har givet os. Den skal vi være os bevidst, og at plante et træ og værne om det er et smukt udtryk for ikke blot at tage naturressourcer, men også at give noget tilbage til naturen,” siger Jørgen Skov Sørensen.

Nogle steder i verden mister lokalbefolkninger deres livsgrundlag på grund af klimaforandringerne og mangel på træer. I Cambodja arbejder Danmission for at bevare en af verdens sidste stedsegrønne skove, Prey Lang skoven, og beskytte den mod ulovlig skovhugst. Derfor kan man også som en del af Plant Håb kampagnen støtte træplantning i netop Cambodja.

Med en donation på 500 kr. eller mere er det muligt at plante et håbstræ i Cambodja. For mere information kontakt:

Plant lokalt

Alle kirker i Danmark opfordres til at planlægge et par gode dage i 2017 til at plante håbstræer eller anlægge lidt natur. Det kan ske i samarbejde med nabokirker, andre trossamfund eller lokale foreninger.

Kom på det grønne håbskort

Alle kirker og kirkesamfund inviteres til at deltage – og man behøver ikke at være Grøn Kirke i forvejen. Fortæl andre om jeres arrangement. Send en mail til planthaab@gronkirke.dk

 

PlantHaab_A3_PRINT (1)

Læs mere om Plant Håb her