Mød DANMISSION og kronprinsessen PÅ KVINDEKONFERENCEN I KØBENHAVN

Mød DANMISSION og kronprinsessen PÅ KVINDEKONFERENCEN I KØBENHAVN

Danmission er med på til mini-folkemødet i Tivoli i anledning af kvindekonferencen Women Deliver 2016, som kronprinsesse Mary er protektor for.

”Når verden investerer i piger og kvinder, vinder alle.” Sådan lyder sloganet for verdens største konference med fokus på piger og kvinders rettigheder – Women Deliver – som København i disse dage er værtsby for.

Over 5.000 er mødt op til konferencen. 2000 organisationer fra over 150 lande, 500 journalister, ledere fra FN, store virksomheder samt ministre og politikere fra mere end 25 lande er med. Men Women Deliver er mere end en konference i Bella Center. Der er arrangementer landet over, hvor fx flere biblioteker inviterer til debataftener, udstillinger, workshops og foredrag.

Kronprinsesse Mary er protektor for konferencen og en slags vært for begivenheden. Men hun vil også være tilstede i Tivoli onsdag 18.maj til en slags mini-folkemøde om kvinders vilkår. Her vil også Danmission være med.

Klik her og se, hvad der sker på kvindekonferencen

Klik her og læs mere om Women Deliver

Konferencen bygger på FN’s udviklingsmål for 2030 inden for ligestilling mellem kønnene og vil styrke kvinder og pigers muligheder i verden

Der er 10 fokusområder:

1. Gravide, mødre og spædbørns rettigheder. 2. Adgang til familieplanlægning. 3. Respekt, beskyttelse og seksuelle rettigheder. 4. Forbedr adgangen til omfattende sundhedstiltag. 5. Eliminer vold mod kvinder, tidlige tvangsægteskaber og kvindelig omskæring. 6. Forøg adgangen til ressourcer, vand og sanitet. 7. Skab gode forudsætninger for uddannelse. 8. Styrke og selvstændiggøre kvinder inden for økonomi. 9. Reducer forskellene i politisk deltagelse. 10. Adressér forbindelsen mellem kvinder, miljø og klimaforandringer.

Danmissions fokus på kvinder

I de fleste lande, hvor Danmission er engageret, har kvinder ikke samme rettigheder eller status som mænd. Kvinders aktive og vigtige rolle i fx husholdningen og landbrugsproduktion bliver typisk ikke anerkendt. I mange tilfælde har kvinder slet ikke ret til at eje materielle goder og arve jord. Derfor er arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene en integreret del af vores udviklingsarbejde. Vi uddanner og påvirker magthavere, ledere, lokale og nationale institutioner, mænd og kvinder for derigennem at ændre kvindesynet og forbedre kvinders rettigheder.