Husk det kristne menneskesyn - også i udviklingspolitikken

Husk det kristne menneskesyn - også i udviklingspolitikken

Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, om Taksøe-rapporten om fremtidens danske u-landshjælp.

I dag afleverede ambassadør Peter Taksøe-Jensen sine anbefalinger til den fremtidige danske udviklingspolitik. ”Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid”, hedder rapporten. Her anbefales det bl.a., at Danmarks officielle udviklingsarbejde skal integreres tættere med udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og der skal mere fokus på danske interesser. Ikke mindst det sidste er blevet modtaget med løftede øjenbryn og panderynken.

Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller siger i en kommentar til rapporten:

”National egeninteresse og økonomisk vækst må ikke blive vores overordnede motivation for dansk udviklingsbistand. I Danmark har kristendommen gennem tusind år været med til at forme et menneskesyn, der tilkender ethvert menneske værdi og værdighed uanset, hvilken nytte vi kan få ud af det.”

Danmission mener, det er vigtigt at fastholde fokus på at hjælpe dem, som trænger mest. Det er også i Danmarks interesse at bevare et fattigdomsperspektiv i vores udviklingspolitik. For skal vi være med til at skabe holdbar fred og stabilitet i områder, som folk flygter fra, så skal fattigdommen bekæmpes, ligesom freden, menneskerettighederne og den interreligiøse dialog skal styrkes.

Det er positivt, at Taksøe-rapporten benævner partnerskaber og samtænkning – ikke mindst med civilsamfundene i de lande, vi hjælper. Dansk erhvervsliv må gerne være en del af denne samtænkning. Vi skal blot holde os for øje, at vi ikke primært hjælper folk i nød for vores egen vindings skyld.