Dialogpris til Danmissions formand

Dialogpris til Danmissions formand

Foreningen Dialog Forum hædrer biskop Peter Fischer-Møller, som er Danmissions formand, for hans bidrag til at skabe dialog, forståelse og gensidig respekt mellem mennesker.

Biskop Peter Fischer-Møller var én af fem prismodtagere, som mandag aften blev hyldet og æret for deres særlige dialogfremmende indsats i samfundet. Det skete med overrækkelsen af foreningen Dialog Forums dialogpris 2016.

Dialog Forum hædrer Danmissions formand for hans store fokus på dialog som middel til fremme mangfoldighed og lighed:

”Peter Fisher-Møllers kærlighed til menneskeligheden er drivkraften bag hans arbejde og virke. Hans imødekommenhed og positive tilgang til udfordringer gør ham til et ressourcefuldt og unikt menneske. Peter Fisher-Møllers store smil skaber en positiv indgangsvinkel, der overvinder fordomme og barrierer og muliggør konstruktiv dialog. Dialog har udgjort en væsentlig komponent i hele hans liv og virke, hvor han konstant har arbejdet med sind og sjæl for at fremme harmonisk sameksistens i det danske samfund. Peter Fischer Møller er et overskudsmenneske, der udgør en inspirationskilde for samfundet og for alle, der har været så privilegerede at møde ham i dialogen. Dialog Forum ønsker derfor at takke Peter Fischer Møller for hans personlige engagement i dialogfremmende aktiviteter,” hedder det i begrundelsen.

Prisen blev overrakt af Kåre Schelde Christensen, generalsekretær for Folkekirke og Religionsmøde, som også fremhævede Peter Fischer-Møller for hans dialogengagement i Danmission.

I sin takketale fastslog biskoppen, at det vigtigste redskab i dialog er erkendelsen af, at alle mennesker kan elskes i kraft af, at de er mennesker.

De fire øvrige prismodtagere var:

·         Den terrordræbte Dan Uzans familie, som har vendt det store tab til en positiv indsats for at værne om medmenneskelige værdier.

·         Den norske teolog og politiker Gunnar Johan Stålsett for hans store engagement i humanitære, religiøse, politiske og kulturelle organisationer både i Norge og internationalt, hvor fred, forsoning og tolerance har været fællesnævner.

·         Rektor Chrilles Bacher fra Høje Taastrup Private Gymnasium for at fokusere på etniske minoriteters kulturelle baggrund som en styrke fremfor en svaghed.

·         Den danske politiker Zenia Stampe for lysten og evnen til at bruge dialog til at fremme fredelig sameksistens.

Læs mere – klik her

Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller sammen med de øvrige vindere af Dialog Forums dialogpris 2016.

Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller sammen med de øvrige vindere af Dialog Forums dialogpris 2016.