Tillykke til Danmissions fotoarkiv

Tillykke til Danmissions fotoarkiv

"Uden de mange trofaste frivillige, havde dette ikke været muligt," sagde Danmissions generalsekretær, da fotoarkivet med 20.000 historiske missionsfotos åbnede i dag.

35.000 billeder – hvoraf omkring 3000 er så gamle, at de lå på glasplader. Det var den mængde materiale, Jørgen Nørgaard Pedersen i sensommeren 2012 påtog sig at få styr på. I dag – 3 ½ år efter – bød han velkommen til åbningen af Danmission digitale fotoarkiv. Her kan man nu søge og finde omkring 20.000 sorterede billeder med korte beskrivelser.

At sortere de tusindvis af billeder – ét for ét – som stod i kasser og sad i album på loftet og i kælderen i Danmissions hovedsæde i Hellerup, har kun kunnet lade sig gøre takket være gruppen af frivillige.

35.000 fotos er sorteret og registreret, så Danmissions digitale fotoarkiv nu indeholder 20.000 motiver.

35.000 fotos er sorteret og registreret, så Danmissions digitale fotoarkiv nu indeholder 20.000 motiver.

Jørgen Nørgaard Pedersen er frivillig tovholder for arkiveringen. Han fortæller, at de frivillige først sorterede efter land og så efter emne. Siden lykkedes det at få støtte fra fonde, så billederne kunne scannes ind af et firma, hvorefter Danmission-venner over hele landet har løst den kæmpe opgave at skrive billedtekster til alle billeder, så man så vidt muligt kan læse sig til, hvem der er på billederne, hvor og i hvilken sammenhæng. Og her taler vi vel at mærke om motiver helt tilbage til 1870’erne!

Så der er god grund til at takke for indsatsen, hvilket generalsekretær Mogens Kjær da også gjorde i går i en stuvende fuld bestyrelsessal i Hellerup: ”Danmission er velsignet med frivillige, som er fantastisk trofaste. Tusind tak. Uden jer havde vi ikke kunne klare opgaven.” Og bestyrelsesformand Peter Fischer-Møller supplerede med et: ”Tak, tak og tak!”

Danmission skriver missionshistorie med fotoarkivet, som nu er offentlig tilgængeligt i hele verden. Og der er rigtig mange sjove, spøjse og skelsættende historier at finde, for missionærerne har gennem tiderne oplevet meget.

Jørgen Nørgaard Pedersen har bl.a. samlet nogle af sine transportmotiver fra sine rejser til Asien.

Klik her og gå selv på opdagelse i Danmissions nye digitale fotoarkiv. Her gemmer sig en fantastisk historie om dansk mission ude i verden – en historie som nu er offentlig tilgængelig og bevaret for eftertiden.

Kinamissionær Betty Bjerg, gift Gjærulf Larsen, leder af den danske skole i Dandong ses her på vej til byen. 1936.

Kinamissionær Betty Bjerg, gift Gjærulf Larsen, leder af den danske skole i Dandong ses her på vej til byen. 1936.

 

Pladsbilletter udsolgt. Seat reservations are sold out.

Pladsbilletter udsolgt. Seat reservations are sold out.

Svinetransport mellem Vietnam og Cambodja. Grisene drikkes fulde med alkohol, som altså virker bedøvende. The pigs have been drinking alcohol to make them sleep during the transport.

Svinetransport mellem Vietnam og Cambodja. Grisene drikkes fulde med alkohol, som altså virker bedøvende. The pigs have been drinking alcohol to make them sleep during the transport.

Skolebussen - sidste stop. The School Bus delivers last two kids.

Skolebussen – sidste stop. The School Bus delivers last two kids.

Der skal være plads til alle. Room for everybody.

Der skal være plads til alle. Room for everybody.