Formandens møde med søndagsskole-munken

Formandens møde med søndagsskole-munken

Peter Fischer-Møller, formand for Danmission, har netop besøgt Myanmar og vores arbejde her.

Det er sidste dag på vores rejse rundt i Myanmar for at besøge partnere og se projekter. Her til formiddag har en af Danmission partnere arrangeret et møde på et buddhistisk kloster med en af de munke, som har deltaget i det masterforløb i tværreligiøs dialog, MAID. Masterforløbet udbydes af Judson Research Center under Myanmar Institute of Theology (MIT), som Danmission støtter.

Vi tager skoene og strømperne af og bliver vist ind i noget, der ligner en almindelig pæn kontorbygning. Kort efter kommer munken Metta sammen med en af de ledende munke i klosteret og den organisationen for buddhistisk undervisning af børn og unge. Stedet har mange ligheder med Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. De udvikler og producerer pædagogisk tilrettelagt undervisningsmateriale til børn fra 1. til 6 klasse, og de tilbyder undervisning af munke og lærere, der står for undervisningen i omkring 5000 klostre rundt om i Myanmar.

Metta er en stille og ydmyg munk, venlig og smilende og klædt i sin orangerøde kappe. Han kommer ude fra landet og har som særlig opgave at bistå med formidlingen fra centeret og ud til de lokale landsbyer og klostre. Hans ven, klosterlederen, er bedre til engelsk, meget mere direkte i både spørgsmål og svar, og han kan både udfordre og fyre en vits af. Hvad synes du om lederen af Ma Ba Tha (en radikal, nationalistisk og buddhistisk bevægelse i Myanmar)? Vil du tale med ham? Jeg synes ikke, Ma Ba Tha gør noget godt for Myanmar, men giver udtryk for, at vi fra Danmission er parate til at tale med alle, som gerne vil i dialog med os. Munken smiler. Det var vist en prøve.

Så fortæller han om hverdagen i klosteret, som mere ligner en almindelig kontorhverdag i en kirkelig organisation end det, jeg forestiller mig ved buddhistisk klosterliv med tiggerskål og meditation. Vi får talt os ind på hinanden og drøfter den noget anspændte situation, der er nogle steder i Myanmar mellem buddhister og muslimer. Munken fortæller, at det kun er en meget lille del af buddhisterne, som er ekstremister, og jeg kan supplere med, at det også kun er en meget lille del af de danske muslimer, der har nogen som helst sympati for ekstremisterne i Islamisk Stat (IS) og den slags bevægelser. Så fortæller jeg om vores projekt “din tro – min tro”, hvor en muslim, en jøde og en kristen kommer på besøg på skoler og side om side fortæller om deres tro, så det bliver tydeligt for eleverne, at de respekterer hinanden på tværs af de religiøse forskelligheder.

Munken slutter med at foreslå, at vi måske kunne lave et projekt, hvor en kristen præst bliver inviteret ud til en af deres klosterskoler for at fortælle de buddhistiske børn om sin kristne tro, og at en af kirkerne så samtidig inviterer en munk på besøg i søndagsskolen for at fortælle om sin buddhistiske tro. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Mon det kan blive til noget?

Vi går over til templet og stubaen, som ligger lige ved siden af, og Metta fortæller mig om de 108 forskellige fremstillinger af Buddha, der findes, og hvordan man som munk opsøger den, som passer bedst til ens sindsstemning eller situation.

Læs mere om Danmission arbejde i Myanmar – klik her

Danmission formand og hans hustru sammen med ansatte på JRC (Judson Research Center) og Danmission.

Danmission formand og hans hustru sammen med ansatte på JRC (Judson Research Center) og Danmission.