Danmission valgt som ny koordinator for netværk

Danmission har overtaget koordineringen af det danske netværk under Anna Lindh Fonden. Netværket skal styrke samarbejde mellem organisationer og institutioner, som er interesserede i dialog og partnerskaber mellem civilsamfund i Europa og Middelhavsregionen.

Danmission afløser Center for Kultur og Udvikling (CKU).som koordinator for Anna Lindh Fondens (ALF) danske netværk og skal fremover sikre koordinering, mobilisering og aktivering af det danske netværk, fremme samarbejde mellem medlemsorganisationerne samt inddrage medlemmerne i ALFs internationale aktiviteter og projekter.

”Dialog og samarbejde på tværs af Middelhavet er vigtigere end nogensinde før,” siger fagkonsulent Line Stange Ramsdal fra Danmission, som fremover koordinerer møder og initiativer i det danske ALF netværk. ”I Anna Lindh Foundation ønsker vi at nedbryde den frygt og de fordomme, som man kan have over for hinanden – ikke mindst mellem Europa og Mellemøsten. Derfor er det så nødvendigt, at fremme dialog, kulturmøde og partnerskaber,” siger Line Stange Ramsdal.

4000 medlemmer

Anna Lindh Foundation (ALF) er en mellemstatslig institution, som siden 2005 har samlet civilsamfund og borgere på tværs af Middelhavet for at opbygge tillid og forbedre dialog og gensidige forståelse.

Anna Lindh Foundation, som tæller 42 medlemslande, har hovedsæde i Alexandria, Egypten og kalder sig ’et netværk af netværk’. I hvert medlemsland dannes et netværk af organisationer og institutioner, som har lyst til at engagere sig i dialog og fælles projekter med andre lande både i Europa og syd for Middelhavet.

ALF driver således det største netværk af civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme interkulturel dialog. De ca. 4000 medlemmer af de 42 nationale ALF-netværk er meget forskelligartede, herunder NGO’er (ikke-statslige organisationer), offentlige institutioner, fonde og enkeltpersoner.

Netværk og fundingmuligheder

Som medlem af det danske ALF netværk bliver man inviteret til spændende netværksmøder og diverse arrangementer, hvor organisationer, som er interesserede i dialog og samarbejde på tværs af Europa og MENA regionen, sammen opbygger deres kapacitet og viden. Dertil vil der være mulighed for at søge projektstøtte i Anna Lindh Foundation.

”I Danmission er vi utrolig glade for at få mulighed for at administrere det danske Anna Lindh Foundation netværk. Vi har selv været medlem af netværket i flere år, og arbejdet i ALF ligger utrolig godt i forlængelse af Danmissions egne projekter i MENA-regionen, som er forankret i håbet om at fremme dialog på tværs af religiøse, kulturelle, sociale og politiske skel,” siger Line Stange Ramsdal.

Det er gratis at være medlem af det danske ALF-netværk. Tilmelding til netværket kan ske direkte gennem Anna Lindh Foundation’s hjemmeside: http://www.annalindhfoundation.org/join-national-network eller ved at kontakte netværkskoordinator Line Stange Ramsdal, lra@danmission.dk eller 41 999 317. Her kan du også får yderligere oplysninger.

Læs mere om det danske ALF netværk

”Like” Anna Lindh Foundation – Danmark på Facebook