Bønder bekæmper fattigdom med fællesskab

Razafi Maradele er alene mor til to børn og har levet i stor fattigdom. Hun har nu lært at dyrke majs, og det bedre udbytte på hendes lille mark og engagementet i en låne-sparegruppe, har gjort det muligt for hende at sende sine børne i skole.

Bønder bekæmper fattigdom med fællesskab

Danmission modtager igen i år støtte fra Danmarks Indsamling, der netop er skudt i gang. Støtten går til Danmissions indsats i Madagaskar for at skabe bedre levevilkår for fattige bønder.

På Madagaskar lever mere end 92 % for under 13 kroner om dagen. Ca. 80 % lever af landbrug, men de færreste kan dyrke afgrøder nok til at forsøge sig selv og deres familie. Bønderne har brug for at udskifte deres traditionelle dyrkningsmetoder, som kræver meget arbejdet og kun giver et lille udbytte med mere effektive og udbytterige måder at dyrke jorden.

Danmission har igen i år valgt, at den støtte organisationen modtager fra Danmarks Indsamling 2016 skal sendes til Madagaskar.

Et liv på landet på verdens fjerde største ø er et isoleret liv langt fra uddannelsesmuligheder – og de færreste ved, hvordan de får mest muligt ud af deres afgrøder uden at udpine jorden. Samtidig er naturkatastrofer som cykloner, oversvømmelser, tørke og græshoppeplager en del af hverdagen. Uvidenhed og dårlig organisering blandt bønderne gør dem til ofre for korruption og udnyttelse. Det gør det svært for en enlig bonde fx at håndhæve rette til et stykke jord. Der er brug for, at bønderne organiserer sig i fællesskaber – akkurat som det skete i den danske andelsbevægelse i slutningen af 1800-tallet – og står sammen om at gå imod de lokale myndigheder og kræve, at deres rettigheder til eksempelvis at have adgang til jord eller en brønd bliver overholdt.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE HER

Mod til genmæle

I landsbyen Ampasamanantongotra oplevede indbyggere, hvordan en rigmand pludselig og uden varsel lukkede for vandforsyningen til landsbyen. Han havde kappet det vandrør, som ledte vand til landsbyen. I stedet førte han alt vandet hen til sin restaurant. Midlet til at tage til genmæle mod den magtfulde rigmand var en lokal udviklingskomité stiftet af Danmission.

”Komiteen samlede landsbybeboerne, og vi gjorde det klart, at vi har ret til rent vand. Det er livsnødvendigt for os, og restaurantejeren havde krænket vores ret. Vi skrev et brev til den regionale vandtjeneste og fortalte, at vores vand var blevet stjålet. Det endte med, at en dommer dømte retfærdigt til vores fordel, og hele landsbyen fik igen adgang til rent drikkevand”, fortæller Ramanahirana, som er medlem af udviklingskomiteen.

5000 bønder skal stå sammen

På samme måde skal bønder i 10 landsbyer i distriktet Vatomandry på den østlige del af øen organisere sig, så de samme står stærkt. Danmission, der siden 1978 har arbejdet i Madagaskar arbejder tæt sammen med Den Lutherske Kirkes udviklingskontor kaldet FAFAFI/SPAnta om projektet, der vil etablere mindst 26 såkaldte låne-spare-grupper. Bønderne vil fx få undervisning, der skal forbedre deres landbrugsteknikker, og de vil få støtte til at etablere nye måder at tjene penge på og forøge deres produktion. Resultatet vil være forbedret økonomi, en bedre sundhedssituation og uddannelse til flere.

I hver af de ti landsbyer, der skal være en del af projektet vil låne-spare-grupperne skabe en bondeforening, som vil modtage uddannelse i rettigheder – de vil endelig få en fælles stemme, der kan give dem indflydelse på deres liv og levevilkår.

Madagaskar:

Madagskar er et af verdens allerfattigste lande. Tre ud af fire familier lever i fattigdom. I 1960’erne var landet et af de bedst stillede i Afrika med en veluddannet elite, stærke institutioner, god infrastruktur og personlige indkomster, der lå over gennemsnittet for udviklingslande. Dårlig regeringsførsel, korruption og politiske kriser har bremset væksten. Kilder: Verdensbanken, UNDP

 Læs mere om Danmissions arbejde i Madagaskar her

STØT DANMISSIONS ARBEJDE HER