100 unge uddannet i at bekæmpe ekstremisme med fredelige midler

Gennem de sidste tre år har et Danmission-støttet træningsprogram uddannet unge ledere i, hvordan de skaber dialog og undgår konflikter mellem forskellige kulturer og religioner i Mellemøstens brændpunkter og i Danmark.

Julen er fredens tid, og i Danmission arbejder vi for at skabe lige netop fredelig sameksistens på tværs af kultur og religion i Mellemøsten. Gennem programmet ”Ledere for Interreligiøs Forståelse” (LIU), som samler ledere og meningsdannere fra Libanon, Syrien, Egypten og Danmark, er Danmission med til at skabe dialog, kulturel og religiøs forståelse i de fire lande.

Gennem de sidste tre år har programmet uddannet mere end 100 unge ledere i interreligiøs forståelse.  I år blev tredive af programmets gamle deltagere samlet på ny for at deltage i et træningsprogram, som inkluderede nationale workshop, et fem ugers e-kursus samt en uges seminar i Libanon. Træningsprogrammet har haft fokus på bekæmpelse af religiøs radikalisering og voldelig ekstremisme. Deltagerne udviklede på seminaret et træningsredskab, som kan bidrage til at modvirke ekstremisme på græsrodsniveau.

Se mere i denne video, som er blevet produceret i forbindelse med årets LIU-seminar: