Orientering fra Danmission december 2015

Orientering fra Danmission december 2015

Kære alle engagerede i Danmissions arbejde!

Kommende generalsekretær

Bestyrelsen ansatte på november-mødet Jørgen Skov Sørensen som kommende generalsekretær. Jørgen er særdeles fortrolig med Danmissions arbejde som dermed er lagt i gode hænder. Han har været missionssekretær i DMS og siddet i Danmissions bestyrelse. Der er skiftedag 16. marts hvor Jørgen overtager ansvaret. Der er afskedsreception på Danmission for mig d. 17. marts og velkomstreception for Jørgen d. 29. marts. Der udsendes senere invitationer.

Større besparelser

Venstre annoncerede allerede under valgkampen at partiet ønskede at nedsætte bidraget til ulandsbistand fra 0,87 % til 0,7 % af bruttonationalindkomsten dels for at kunne bruge midlerne anderledes og dels for at følge den sats FN anbefaler at landene mindst bidrager med. Finansloven for 2016 er vedtaget, og satsen bliver på 0,71 %. Dette beløb dækker den langsigtede ulandshjælp, men også første års udgift til flygtninge i Danmark og øget humanitær hjælp til nærområderne. Det er to meget store poster som sammen med den nedsatte procentsats til 0, 71 % reducerer den mere langsigtede hjælp til udviklingslandene med 5 milliarder kr. i 2016.

Denne nedskæring har ramt Danmission ad to omgange. Først mistede vi 3,7 mio. kr. fra Danida, og i anden omgang 400.000 kr. fra Det Arabiske Initiativ. Udenrigsministeriet skal desuden finde yderligere besparelser på 762 mio. kr. senere i 2016.

Nedskæringen af bevillingerne fra Udenrigsministeriet får naturligvis konsekvenser for Danmissions arbejde. Vi har desværre måttet afskedige en medarbejder, omplacere en anden og har måttet bortskære forskellige tilskud. Vi har dog også prioriteret fortsat at have en stærk bemanding på afdelingen for fattigdomsbekæmpelse så vi har kræfter til at søge nye midler til erstatning for hvad vi har mistet.

Vi har som sagt desværre også måttet skære i nogle tilskud til arbejde i Danmark. Det drejer sig om 100.000 kr. til Lokal Kirkeudvikling i samarbejde med Kirkefondet, 100.000 kr. i tilskud til Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense og 100.000 kr. til Dansk Missionsråd.

Besparelserne rammer dog værst i det udenlandske arbejde hvor projekter og tilskud beskæres således:

  • 1,1 mio. kr. på fattigdomsbekæmpelse i Bangladesh
  • 100.000 kr. på projekter i Cambodja og Myanmar,
  • 200.000 kr. til rettighedsarbejde og kostskoler for børn i Indien
  • 1,2 mio. kr. på projekter i Egypten
  • 600.000 på et projekt i Tanzania
  • Der skal desuden spares 400.000 kr. på arbejdet under Det Arabiske Initiativ.
    I alt 3,6 mio. kr.

Bangladesh

Arbejdet i Bangladesh kommer til at undergå store forandringer. Danmission har i mange år støttet et stort fattigdomsbekæmpende projekt, SUPOTH, der på mange måder har udført meget godt arbejde. Desværre gik der korruption i SUPOTH, og vi har været nødt til at lukke det så meget ned, at det kun kører på nødblus. Pga. nedskæringen på Danida-midler har vi ikke mulighed for at bygge projektet op igen.

Der har været gjort meget store anstrengelser for at forene Bangladesh Lutherske Kirke, hvor målet var at få valgt en ledelse for hele kirken. Det har desværre vist sig at en større del af kirken ikke ønskede et fælles valg. Danmission har derfor opgivet forsøget på at få forenet kirken. Dermed har vi stadig ikke en samlet partner at forholde os til, og det medfører at det er menighederne der vil være i fokus i det kommende arbejde. Bangladesh-landekredsen vil fortsat samle ind til og administrere menighedsprogrammet, og Danmission vil lægge flere midler i det.

Som vedtaget trækker Danmission sig ud af driften af kostskolen Saraswatipur med udgangen af december. Der er dannet en støttekreds, der vil søge at videreføre skolen.

Zanzibar

En meget glædelig nyhed er det at det er lykkedes at købe en større bygning i Stone Town i Zanzibar. Både den norske og danske ambassade har sat større midler i købet, det har kirken og Danmission også. Det betyder at der bliver bedre rammer omkring sy- og dialogprojektet Upendo og dialogcentrets arbejde. Der er stærkt stigende behov for at arbejde med dialog og fredsskabelse mellem kristne og muslimer i Tanzania,og det bliver vi bedre i stand til med den nye, store bygning.

Danmarks Indsamling

Når der næste gang, omkring d. 31. januar, holdes Danmarks Indsamling, er Danmission med igen. Vi har fået godkendt et projekt på 1,8 mio. kr. til udviklingsarbejde i Madagaskar. Det drejer sig om fortsættelse af et pilotprojekt i området omkring Toamasina hvor der skal etableres spare- lånegrupper, arbejdes med de fattiges ejerskab til jord og til deres adgang til naturens resurser for at forbedre deres levevilkår.

Kirkedage i København

Kirkedagene finder sted i København i kristihimmelfartsferien 5.-8. maj 2016. De kommer denne gang til at hedde Himmelske Dage for at signalere mere åbenhed. Af samme grund vil aktiviteterne blive spredt over flere kirker, pladser osv. i den indre by. Danmission vil deltage med et fyldigt program, og vi håber at se mange af vore venner i København.

Genbrug

Genbrug er i Danmark fritaget for moms. EU har rejst en sag over for Danmark for at få genbrug belagt med moms, men der er nu kommet besked om at EU har opgivet sagen. Det er vi meget glade for, for vi ville have mistet mange penge hvis vi skulle betale moms af genbrug.

Vi har tidligere delt de butikker vi havde sammen med Samvirkende Menighedsplejer imellem os, og med godt resultat. Vi har også ni butikker sammen med Mission Afrika, og begge organisationer er enige om at det vil være en fordel at vi også deler disse butikker imellem os så det er vi i færd med.

Danmission åbner stadig flere butikker, selv om det også er en udfordring at finde frivillige nok, og vi arbejder på at reducere omkostningerne og øge overskuddet i butikkerne. Det går også rigtig godt. Vi har med udgangen af november modtaget 1,8 mio. kr. mere fra genbrug end på samme tid sidste år.

Økonomi

Til sidst lidt mere om økonomien. Budgettet for de ordinære indtægter, som er uden projekter finansieret af Danida og Det Arabiske Initiativ, er i år på 49,3 mio. kr. Ved udgangen af november havde vi modtaget 38,6 mio. kr. så der er stadig et stykke vej. Vi håber at vi ved forenede anstrengelser når det arbejdet har brug for.

I ønskes alle en glædelig adventstid og en velsignet jul.
Mogens Kjær