56 nyuddannede fredsmæglere i Myanmar

56 nyuddannede fredsmæglere i Myanmar

Med støtte fra Danmission er 56 unge i 2014 blevet uddannet som fredsmæglere i de tre provinser Kachin, Mon og Kayin, hvor konflikter om fx jordrettigheder er en del af hverdagen.

I de tre provinser Kachin, Mon og Kayin i Myanmar har Danmissions partnerorganisation Shalom uddannet i alt 56 unge fredsmæglere og så kaldet forandringsagenter i 2014. At være forandringsagent betyder, at man frivilligt engagerer sig i et lokalområde og fungerer som udviklingsarbejder og fredsmægler i 2 år.

Alle forandringsagenter er gået igennem et uddannelsesforløb arrangeret af Shalom og Danmission, hvor de er blevet undervist i konfliktløsning, fredsopbygning og jordrettigheder. Uddannelsen hedder ”Emerging Leaders Support Program”, og har til hensigt at uddanne forandringsagenter, så de ude i lokalsamfundene kan bidrage til, at Myanmar transformerer sig til et mere stabilt, bæredygtigt og fredeligt samfund. Under deres uddannelse har forandringsagenterne lært, hvordan de kan nå ud til rigtig mange mennesker, som både kan få viden om fredsarbejde og konfliktløsning og selv bruge det i hverdagen.

Arbejdet er vigtigt i Myanmar, fordi landet er præget af konflikter – både mellem forskellige religiøse grupper, mellem lokale og udefrakommende investorer og de lokale imellem.

Forandringsagenterne tager initiativ til at invitere de stridende parter til dialogmøder – det kan være, at man i en landsby strides, om hvem der skal betale for at få grundlagt en ny brønd eller reparere et stykke vej. Forandringsagenterne agerer som fredsmæglere og får dannet grobund for, at de stridende parter kan etablere et samarbejde og fx i fællesskab reparere vejen eller bygge brønden.

Hjælp til at stå sammeMYANMAR0764n

18-årige Aye Mon er én af de unge, der har modtaget undervisning gennem Danmission, så hun kan lære lokalbefolkningen i en lille landsby i staten Mon i det sydvestlige Myanmar, vigtigheden af at stå sammen og handle i fællesskab.

Indbyggernes svære situation får især mændene til at ty til flasken, og alkoholmisbruget skaber ægteskabelige konflikter, nabostridigheder og vold. Derfor har indsatsen i landsbyen særligt fokuseret på at lære landsbyens indbyggere, hvorfor et liv uden alkohol er værd at satse på.

Aye Mon underviser på den aftenskole, som er blevet oprettet i landsbyen, hvor særligt landsbyen børn troligt møder op hver aften for fx at lære om sundhed, hygiejne og hvordan de tackler deres forældres alkohol misbrug.

“Vi har lavet et rollespil med børnene for at få dem til at forstå de negative konsekvenser ved at drikke alkohol. Det gjorde stort indtryk på dem at se, hvordan indtagelse af alkohol kan føre til vold i familien, og at det at være påvirket er med til at gøre det endnu sværere at skabe et godt liv”, forklarer Aye Mon.

Eksempler på aktiviteter som forandringsagenterne igangsætter: 

  • Låne-sparegrupper
  • Søndagskoler og aftenundervisning
  • Etablering af nye indtægtsmuligheder for indbyggerne fx køkkenhaver og kollektive plantager til gavn for en hel landsby
  • Konfliktmægling mellem forskellige religiøse og etniske grupper
  • Undervisning i sundhed og hygiejne for indbyggere
  • Undervisning i rettigheder for indbyggere
  • Renovering af veje

Læs mere om Danmissions arbejde i Myanmar 

 

[onlinedonation id= “95”]