Her rammer besparelserne Danmission

Her rammer besparelserne Danmission

Det gør ondt, når Danmission skal lukke projekter ude i verden for at spare 4 millioner kroner. Besparelserne er en konsekvent af, at finansloven skærer den danske u-landshjælp med milliarder. Og flere besparelser kan være på vej. ”Det er dybt ulykkeligt. Og helt uforståeligt,” siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær.

Danmissions arbejde ude i verden bliver ramt hårdt, når Danmarks u-landshjælp beskæres med i alt 2,9 mia. kr. om året. Allerede fra 2016 mister Danmission 4 ud af 14 mio. kr. i tilskud fra Danida. Det svarer til næsten hver tredje krone!

”Den værste nedskæring rammer projekter i udlandet og dermed de fattigste og mest udsatte. Her skal vi spare 3,2 mio. kr. Og det gør ondt,” siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær.

I Egypten skal vi spare 1,2 mio. kr. på støtten gennem den evangelisk koptiske udviklingsorganisation (CEOSS), som gør en stor indsats for bl.a. fattige lokale bønder og udsatte børn – herunder handicappede, børnearbejdere og gadebørn. Bl.a. mister hver femte lokale udviklingsgruppe støtten fra Danmission, og det berører næsten 22.000 fattige egyptere. Derudover rammes dialogarbejdet, som også kommer det udsatte kristne mindretal til gode.

I Tanzania sparer vi 600.000 kr. Den evangelisk lutherske kirke (ELCT), som er vores partner, bliver derfor nødt til at lukke et rettighedsprojekt, som giver kvinder bedre vilkår og kæmper imod, at piger omskæres, hvilket er udbredt i landet.

I Indien sparer vi 200.000 kr. i 2016 og yderligere 400.000 kr. i 2017 på Arcotkirkens børneparlamenter, kvindegrupper og børnehjem, ligesom vi skærer 50.000 kr. på udviklingsarbejdet i henholdsvis Cambodja og Myanmar.

I Bangladesh kan vi ikke fortsætte et stort udviklingsprojekt, som vi plejede at finansiere med over en million kroner om året. Der var i forvejen udfordringer med partneren bag projektet, og besparelserne medfører nu, at vi helt må trække os ud af projektet efter en overgangsperiode. Det betyder, at vi i fremtiden ikke kan støtte 12.300 bengalske familier. Det rammer fx 1.087 selvhjælpsgrupper, hvor fattige og marginaliserede kvinder og mænd ikke længere lærer om opsparing/lån eller om deres rettigheder, om fortalervirksomhed og om fredsmægling.

Da aftalen med Danida indeholder bidrag til Danmissions administration, rammes vores almindelige driftsbudget også. Og vi har desværre måttet afskedige én medarbejder, mens én anden stilling er blevet omlagt. Vi har også måttet beskære flere tilskud, og de berører Lokal Kirkeudvikling, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense og Dansk Missionsråd.

Historisk høje besparelser på u-landshjælpen

Ifølge finansloven barberes u-landshjælpen fra 0,87 % af bruttonationalindkomsten til 0,7 %. Men i forvejen er Danmarks bistand til verdens fattigste blevet stærkt udhulet, fordi udgifterne til de flygtninge, der kommer til Danmark, tages fra denne kasse. Og for at gøre ondt værre, så meddelte regeringen kort efter vedtagelsen af finansloven, at prognosen for antallet af asylansøgere i 2015 og 2016 opjusteres fra 15.000 til 25.000. Ekstraudgifterne på 1,5 mia. kr. ønsker regeringen også at tage fra u-landshjælpen. Dermed dumper den reelle danske udviklingshjælp til verdens fattigste helt ned på 0,48 %.

Det er historisk høje besparelser på adskillige milliarder, og de kommer til at gøre ondt på de mennesker ude i verden, som danske organisationer – herunder Danmission – hjælper til bedre leveforhold.

”Det er dybt ulykkeligt. Og helt uforståeligt. For nylig kunne man læse, at Danmark er rykket op som det 3. mest fremgangsrige land i verden. Så selv om vi skal værne om vores velfærdssystem, så har vi råd til at tænke ud over vores egne grænser,” siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær og tilføjer:

Tak til Danmissions trofaste netværk

”I Danmission ville vi selvfølgelig gerne kunne fortsætte det vigtige arbejde ude i verden, som vi nu bliver nødt til at beskære. Derfor appellerer jeg til, at Danmissions mange venner og støtter rykker sammen om vores betydningsfulde arbejde og giver et ekstra stort bidrag, så vi fortsat kan arbejde for en verden, hvor evangeliet forkyndes for alle, hvor der er fred mellem mennesker, og hvor alle kan leve et værdigt liv.

Tak til alle, der står sammen om Danmission og støtter arbejdet gennem indsamlinger, aktiviteter og i genbrugsbutikkerne. Der er virkelig brug for alles bidrag og for at værne om et Danmark, der vil arbejde for en bedre verden.”

Støt Danmissions arbejde – klik her