Ros til Danmissions arabiske initiativer

Ros til Danmissions arabiske initiativer

Ny evaluering konkluderer, at Det Arabiske Initiativ giver gode resultater – heriblandt Danmissions dialogprogram ”Ledere for Interreligiøs Forståelse”, som støttes af DAI.

 

 

Det Arabiske Initiativs (DAI) får ros i ny evaluering. Ikke mindst det dobbelte fokus på både at bidrage til demokratiske reformer og til at styrke dialog mellem Danmark og landende i regionen har vist sig at være en særlig styrke ved DAI. Danmission har de seneste år været strategisk partner under Det Arabiske Initiativ, som siden 2003 har været en del af dansk udenrigspolitik i forholdet til Mellemøsten og Nordafrika. Og Danmissions arbejde får specifik ros i evalueringen.

En række af Danmissions initiativer og partnerskaber i Mellemøsten bliver finansieret af Det Arabiske Initiativ. Og Danmissions program ”Ledere for Interreligiøs forståelse” (LIU)  bliver fremhævet i rapporten som et godt eksempel på, hvordan projekter kan etablere regionale netværk, som fremmer interkulturel og interreligiøs dialog i regionen. Rapporten konkluderer, at Danmissions udvikling af sådanne brede netværk på tværs af Danmark og Mellemøsten binder folk sammen om en fælles sag og dermed har potentiale til at skabe positiv forandring i regionen.

Klik her og læs mere om Danmissions arbejde under Det Arabiske Initiativ

I Danmission er vi glade for at være med til at skabe positive resultater gennem Det Arabiske Initiativ og stolte over, at Danmissions initiativer bliver fremhævet som gode eksempler på, hvordan især interreligiøs dialog kan være med til at fremme forståelsen mellem befolkningerne i Mellemøsten.

Klik her og læs hele evalueringen, som er gennemført af det danske konsulentfirma NIRAS i samarbejde med det britiske firma Integrity Research.

FAKTA:

Siden lanceringen i 2003 har Det Arabiske Initiativ støttet indsatser i 11 lande i Mellemøsten og Nordafrika med hovedvægt på støtte til Egypten, Yemen, Jordan, Tunesien, Marokko, Syrien og Libyen, og den samlede finansieringsramme har været omkring 1,5 mia. danske kroner. Støtten har været fordelt på fire tematiske områder: menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse.