Danmission på dialogforum i Kairo

Danmission på dialogforum i Kairo

Dialogarbejde i Egypten på tværs af religiøse, politiske og sociale tilhørsforhold er vigtigere end nogensinde. Derfor deltog Danmission for nylig i et stort dialogforum i Kairo. Målet var at få inspiration og styrke vores netværk i landet .

Egypten har siden revolutionen og afsættelsen af Præsident Mubarak i 2011 befundet sig midt i en turbulent tid. Kraftig polarisering mellem forskellige religiøse grupper og sociale klasser i landet er blevet en del af hverdagen.

I befolkningen hersker der en generel mistro til det politiske system, og der er derfor heller ikke de store forhåbninger til det forestående parlamentsvalg, som er det første i mange år. Med den øgede splittelse i befolkningen er dialogarbejde i Egypten på tværs af religiøse, politiske og sociale tilhørsforhold vigtigere end nogensinde. Derfor deltog Danmission for nylig i et stort dialogmarked i Kairo, arrangeret af bl.a. Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI), Den Schweiziske ambassade og to egyptiske organisationer.

INSPIRATION OG NETVÆRK PÅ TVÆRS

Dialogforummet havde til formål at skabe en platform for netværk og udveksling mellem lokale og internationale aktører, som arbejder med dialog i landet. Forummet var bygget op af paneldebatter og forskellige tematiske workshops.

For at sikre netværk og udveksling blandt de næsten 300 tilmeldte deltagere, havde relevante aktører og organisationer – herunder Danmission og vores egyptiske partner CEOSS (Coptic Evangelical Organization for Social Services) – desuden mulighed for at fremvise vores arbejde via stande, som deltagere kunne besøge og lade sig inspirere af.foto 10 redigeret

Dialog er et grundelement i Danmissions arbejde. Derfor er det også relevant for os at vide, hvordan andre organisationer og aktører arbejder med dialog – særligt i Egypten, hvor Danmission både arbejder med dialog gennem Det Arabiske Initiativ og har udviklingsarbejde. På Dialogforummet havde vi mulighed for at finde inspiration til at blive endnu bedre til at bruge dialog som redskab til at fremme fredelig sameksistens og interkulturelt medborgerskab. Vi blev derudover også mere bevidste om, hvordan vi adskiller os fra andre, og hvad Danmissions unikke styrker er, siger Danmissions fagkonsulent, Stine Baltzer Madsen.

FAKTA OM DANMISSIONS DIALOGARBEJDE I EGYPTEN

I Egypten arbejder Danmission for at fastholde dialogen på tværs af politiske, religiøse og sociale skel i en tid, hvor det egyptiske folk kæmper for at finde sammenhæng mellem deres stærke religiøse identiteter, demokrati og styreform. Dette gør vi sammen med vores partnere gennem programmerne ”Forum for interkulturel dialog” (FID) samt ”Ledere for interreligiøs forståelse (LIU)”.